Blå Kors har fått en ny støttespiller

16.03.2012 | Brodal, Tina
Det privateide IT-selskapet SAS Institute har vist et stort og varmt engasjement for mennesker som trenger en utstrakt hånd i livene sine. Blå Kors setter naturligvis stor pris på denne støtten.

I MIDTEN AV DESEMBER møtte markedskonsulent Elin Årnes og Programsjef for utvikling, Kari Sælebakke, ledelsen i SAS Institute. Årnes og Sælebakke hadde den store gleden av å hente en haug med julegaver som de ansatte i SAS Institute hadde kjøpt og samlet inn, for å gi til utsatte barn som kanskje ikke gledet seg så veldig til jul i utgangspunktet.

I adventstiden ble nemlig alle de ansatte oppfordret til å kjøpe en eller flere julegaver som passet for barn mellom 3 og 14 år. Givergleden viste seg å være stor, og Blå Kors mottok julegave på julegave - flotte gaver som uten tvil gledet mange barn denne julen.

ALLEREDE SØNDAG FEMTE FEBRUAR er SAS Institute nok en gang på banen for å hjelpe. Da arrangerer IT-selskapet  en drømmedag for barn som har det vanskelig og deres foreldre. Vi skal ikke på det nåværende tidspunkt røpe alle detaljer, men  blant annet aking, grilling av pølser, rebusløp og kinobesøk  skal visstnok være en del av planen for dagen…

- For oss i Blå Kors er det en stor glede og en trygghet å vite at vi har gode støttespillere som ønsker å bidra, som ønsker å hjelpe oss til å hjelpe barn og familier som trenger en hjelpende hånd i hverdagen og i høytiden, understreker en fornøyd generalsekretær. 

Jan Elverum legger også til at han ser fram til et fruktbart og godt samarbeid med et selskap som er bevisst sitt samfunnsansvar. SAS Institute poengeterer at de ønsker å samarbeide med nettopp Blå Kors fordi Blå Kors jobber med en samfunnsak som generelt får lite offentlig oppmerksomhet.

- Barn av rusmisbrukere er mer utsatt for dårlige barndomsminner enn andre. Våre medarbeidere satte pris på muligheten til å gi julegaver til barn som et positivt bidrag på julekvelden, uttaler vår nye samarbeidspartner.