Årets første nummer av Rusfri kommer nå!

08.05.2012 | Brodal, Tina
Årets aller første nummer av Blå Kors-magasinet Rusfri er på vei til postkassene. Alkoholreklame er et stikkord for magasinet denne gangen. Du vil og finne artikler om blant annet de unike Blå Kors-skolene, familieklubbene og åpningen av Kompasset Oslo. God lesning!

I RUSFRI DENNE GANGEN kan du lese om rapporten «Fakta om alkoholreklame» som Blå Kors i februar sendte til alle representantene på Stortinget. Sammen med Blå Kors Internasjonale Forbund (IFBC) har Blå Kors Norge sett nærmere på den globale alkoholindustrien og dens PR og markedsføring. En solid oppdatering på emnet får du altså i Blå Kors-magasinet.

DU FÅR OGSÅ et hjertelig gjensyn med Stian M. Eriksen. «Familieklubben – en trygg oase» var tittelen på en artikkel redaktøren skrev i gamle «BlåKorsBladet» høsten 2001. Familieklubbenes konsept og metodikk var den gang forholdsvis nytt i Norge, selv om vi trygt kan si at Blå Kors og den øvrige rusomsorgen lenge hadde benytte lignende behandlingsmetoder rettet mot den rusavhengige og hans pårørende. I denne artikkelen møtte du altså 35 år gamle Stian, hans mor og kjæreste. Stian hadde på dette tidspunktet slitt med et alkoholmisbruk gjennom flerfoldige år. Samboer Jan var nær ved å gå lei. Hvordan gikk det så videre? Det kan du lese om på side 12 og 13 i dette nummeret av Rusfri.

OSLO-ORDFØRER FABIAN STANG kastet glans over åpningen av Kompasset Oslo, et etterlengtet tilbud i hovedstaden. I magasinet kan du lese om hans tanker rundt hvordan det må være å vokse opp i et rusbelastet hjem. Du vil også finne interessant stoff om de fire skolene Blå Kors driver.  På Hop, Seiersborg, Øvrebø og Aglo blir den enkelte elev sett. Trivsel og trygghet er grunnleggende premisser for god læring, og det er et sterkt samhold blant de ansatte ved skolene. De fire Blå Kors-skolene skiller seg definitivt ut. Les mer om hvordan på side 22 i Rusfri.

Med andre ord; dette pluss mye mer gir et allsidig og spennende mars-nummer av Rusfri.

Rusfri kommer med utgaver i mars, juni, september og desember. En pdf-utgave av siste nummer kan lastes ned her fra denne hjemmesiden.