Sterk&Klar-fagseminar

Tema: «De viktige voksne – hvordan tilrettelegge for en god ungdomstid»
Tid: Tirsdag 23. januar 2018, kl 09.45-16.00
Sted: Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo
Målgruppe: Skolepersonell, FAU-kontakter, SaLTo/SLT, utekontakter, miljøarbeidere og andre som er i tett kontakt med barn og unge
Arr: Sterk&Klar

Program:
09.45-10.00  Registrering, kaffe/te
10.00-10.15  Velkommen v/ Mirjeta Emini, prosjektleder Sterk&Klar
10.15-11.15  Vi kan ikke snakke om mobbing uten å snakke om inkludering v/Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo
11.15-11.30  Pause
11.30-12.30  Fra sosiale medier til chatbots – utvikling og trender i bruken av digital kommunikasjon v/Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker ved SINTEF
12.30-13.30  Lunsj
13.30-14.15 Engasjerte foreldre skaper trygge barn – foreldremøter som et verktøy for motivasjon og samarbeid, v/Kjersti Falck, rådgiver for Foreldreutvalget for grunnopplæring
14.15-14.30 Pause
14.30-15.15 Gutter og yngre menn på randen – fra delvis marginalisert til permanent utenforskap v/Arne Klyve, seniorrådgiver i rusfeltet i Bergensklinikkene
15.15-15.45 Foreldre som forebyggere – kunnskap og forskning om foreldreinvolvering i forebyggende arbeid v/Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT i Norge
15.45-16.00  Avslutning

Med dette seminaret ønsker Sterk&Klar å gi voksne kunnskap om og verktøy knyttet til rusforebygging, forebygging av mobbing og utenforskap, sosiale medier og bruken av dette blant unge, og hvordan forbedre og styrke foreldresamarbeidet. Dette er temaer alle som er i kontakt med barn og unge, må forholde seg til på en eller annen måte, enten i jobbsammenheng eller privat.

Påmelding innen mandag 8. januar 2018. Seminaret er gratis.