Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Anne Kjersti Kværner
    Fundraisingssjef

    anne.kvaerner@blakors.no
    Mobil: (+47) 908 44 581

     

      Maria Cerrato
      Kontormedarbeider

      maria.cerrato@blakors.no
      Mobil: (+47) 404 30 557

        Kathrine Lygren Toppe
        Databaserådgiver

        kathrine.toppe@blakors.no
        Mobil: (+47) 996 07 654

          Ole Dokkehaug
          Administrasjonskonsulent og IKT-ansvarlig

          ole.dokkehaug@blakors.no
          Mobil: (+47) 909 50 953

            Ann Mari Glørstad
            Resepsjonsmedarbeider

            ann.glorstad@blakors.no
            Tlf: (+47) 22 03 27 40 / 22 03 27 52