Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Ole Dokkehaug
    Administrasjonskonsulent og IKT-ansvarlig

    ole.dokkehaug@blakors.no
    Mobil: (+47) 909 50 953

      Ann Mari Glørstad
      Resepsjonsmedarbeider

      ann.glorstad@blakors.no
      Tlf: (+47) 22 03 27 40 / 22 03 27 52

        Cindy Becker
        Administrasjonskonsulent

        cindy.becker@blakors.no
        Mobil: (+47) 954 49 599