Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Ole Dokkehaug
    Administrasjonskonsulent og IKT-ansvarlig

    ole.dokkehaug@blakors.no
    Mobil: (+47) 909 50 953

      Ann Mari Glørstad
      Resepsjonsmedarbeider

      ann.glorstad@blakors.no
      Tlf: (+47) 22 03 27 40 / 22 03 27 52

        Anne Kjersti Kværner
        Fundraisingssjef

        anne.kvaerner@blakors.no
        Mobil: (+47) 908 44 581

         

          Maria Cerrato
          Kontormedarbeider

          maria.cerrato@blakors.no
          Mobil: (+47) 404 30 557

            Kathrine Lygren Toppe
            Rådgiver Fundraising/Tidgiver

            kathrine.toppe@blakors.no
            Mobil: (+47) 996 07 654