En klar røst på rusfeltet

Blå Kors-magasinet Rusfri kommer ut fire ganger i året og er hovedorgan for Blå Kors Norge.

Bladet redigeres ut fra alminnelige journalistiske prinsipper og på selvstendig grunnlag. Det redaksjonelle arbeidet bygger, som Blå Kors, på en felleskristen basis. Bladet har som formål å fremme sosialt og diakonalt ansvar i kirke og samfunn.

Rusfri søker i størst mulig grad å være utadrettet og skape debatt og engasjement rundt forebyggende miljøarbeid og tiltak innen rusfeltet. Bladet har et spesielt blikk for rusavhengighetens ofre, de pårørende og i særlig grad barn og unge.

Ansvarlig redaktør for Blå Kors-magasinet Rusfri er informasjonssjef Steinar Glimsdal. Kommunikasjonsavdelingen ved Blå Kors hovedkontor i Oslo er redaksjon, og bladet mottar artikkelbidrag fra Blå Kors-medarbeidere over hele landet. Bladet kommer ut i et opplag på rundt 6.000.

Er du betalende Blå Kors Medlem får du bladet tilsendt gratis i posten fire ganger i året.

Her kan du laste ned pdf-utgavene av Blå Kors-magasinet Rusfri fra første nummer i 2009 og fram til i dag.