Gi de stemmeløse en tydelig røst

– bidra til å styrke vår diakonale og samfunnsnyttige tjeneste.

Blå Kors arbeider med og for mennesker med alkohol-, rus- og spilleavhengighet, psykiske utfordringer og mobbing. Vi driver forebyggende tiltak, behandling, rehabilitering og ettervern for mennesker og deres familier.

Vi trenger din støtte
Som medlem i Blå Kors er du med på å gi de stemmeløse en tydelig røst i det offentlige som. Du kan forandre livet til noen som virkelig trenger hjelp.

Som medlem mottar du Blå Kors-magasinet Rusfri fire ganger i året.

Kontingent:

  • Ordinært medlemskap: 350,- pr år
  • Ektepar: 450,- pr år
  • Familiemedlemskap: 500,- pr år
  • Unge medlemmer: 100,- pr år inntil det året man fyller 26
    (se informasjon om Blå Kors’ ungdomsarbeid)

Hjelpearbeidet til Blå Kors

  • Hjelp på gata, kontaktsentre
  • Krisesenter
  • Behandling av alkohol-, narkotika- og spillavhengighet
  • Oppfølging i etterkant av behandling, nytt sosialt nettverk, bolig, arbeidstrening
  • Tilbud til småbarnsfamilier i “faresonen”
  • Behandling av gravide rusmisbrukere
  • Tilbud for unge som vokser/har vokst opp i hjem med rus
  • Ferietilbud
  • Informasjonsarbeid mot helsestasjoner, barnehager og skoler
  • Videregående skoler
  • Barn- og ungdomsaktiviteter, blant annet speidergrupper
  • Fengselsarbeid
  • Internasjonalt forebyggende arbeid og behandlingsarbeid
  • Alkohol-/ruspolitisk arbeid, påvirkning i politiske miljøer både nasjonalt og internasjonalt

Bli medlem