Magnar Lie
  Divisjonsdirektør , Div Barn Omsorg og Frivillighet

  magnar.lie@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 01 201

    Frøydis Eidheim
    Virksomhetsleder Kompasset

    froydis.eidheim@blakors.no
    Mobil: (+47) 480 42 826

      Stig Søderstrøm
      Avdelingsleder for sosial inkludering og folkehelse (frivillighet)

      stig.soderstrom@blakors.no
      Mobil: (+47) 907 85 560

        Trond Karlsen
        Avdelingsleder boligsosialt arbeid

        trond.karlsen@blakors.no
        Mobil: (+47) 986 20 995