Etterarbeid i full gang etter brann i Sarpsborg

Kulåsgata 40 ble ikke skadet i brannen som rammet senterets boliger i Kulåsgata 44. Nr 44 ligger rett overfor nr 40 på den andre siden av Nansens gate. (Foto: Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad)

Kulåsgata 40 ble ikke skadet i brannen som rammet senterets boliger i Kulåsgata 44. Nr 44 ligger rett overfor nr 40 på den andre siden av Nansens gate. (Foto: Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad)

Ingen kom fysisk til skade da en av boligene ved Kulåssenteret i Sarpsborg, brant sist søndag. Bygget er nå forseglet av politiet, beboerne er midlertidig bosatt og kriseteamet til kommunen er satt i funksjon.

Dette kan leses på virksomhetens hjemmeside. Blå Kors Kulåssenteret eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Senteret tilbyr både midlertidig innlosjering og lengre botid, for mennesker med rus- og annen psykososial problematikk.

På søndag ettermiddag brøt det altså ut brann i den ene boenheten i Kulåsgata 44. Brannvesenet ble tilkalt, og beboerne i bygget ble ført i sikkerhet. De andre boligene ved Kulåssenteret (i Kulåsgata 40 og Enggata 43) var ikke berørt av brannen, men beboerne på disse plassene ble også evakuert.

Kulåsgata 44 er forseglet av politiet, og de 24 beboerne som ble husløse har fått midlertidig innkvartering. Politiet har blant annet arbeidet ut fra en teori om at brannen var påsatt.

Blå Kors og Boligkontoret i Sarpsborg kommune har samarbeidet tett om den videre bosituasjonen til de brannrammede. Det er sørget for at noen har fått botilbud i Kulåsgata 40 og andre har i første omgang fått botilbud på hotell. Alle de berørte beboerne har fått tilbud om bistand fra kommunens kriseteam, og de ansatte ved Kulåssenteret har bidratt for å trygge beboerne. Ansatte som var på jobb på søndag har også fått tilbud fra kommunens kriseteam om konsultasjon. Bedriftshelsetjenesten ble kontaktet på mandag, og videre tiltak blir iverksatt.

Comments are closed.