Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Amund Gillebo
    Leder forebygging

    amund.gillebo@blakors.no
    Mobil: (+47) 419 33 303

      Eva Frydenborg
      Programansvarlig internasjonalt

      eva.frydenborg@blakors.no
      Mobil: (+47) 419 24 849

        Catherine Hessen
        Prosjektleder Blå Kors Ung Ålesund

        catherine.hessen@blakors.no
        Mobil: (+47) 916 22 853

          Hanne Backe-Hansen
          Rådgiver forebygging

          hanne.backe-hansen@blakors.no
          Mobil: (+47) 950 74 452

            Marianne Tveraaen
            Rådgiver forebygging

            marianne.tveraaen@blakors.no
            Mobil: (+47) 474 73 314

              Svetlana Dudaitiene
              Rådgiver forebygging, leder JEG SER

              svetlana.dudaitiene@blakors.no
              Mobil: (+47) 967 09 405

                Ingeborg Hatlevik Ørjasæter
                Rådgiver forebygging

                ingeborg.orjaseter@blakors.no
                Mobil: (+47) 917 50 774

                  Monita Skaali
                  Daglig leder Blå Kors Ung

                  monita.skaali@blakors.no
                  Mobil: (+47) 984 96 780