Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Catherine Hessen
    Rådgiver forebygging, leder Blå Kors Ung

    catherine.hessen@blakors.no
    Mobil: (+47) 916 22 853

      Hanne Backe-Hansen
      Rådgiver forebygging

      hanne.backe-hansen@blakors.no
      Mobil: (+47) 950 74 452

        Gaute Brækken
        Rådgiver forebygging

        gaute.braekken@blakors.no
        Mobil: (+47) 488 95 748

          Anne Kjersti Kværner
          Fundraisingssjef

          anne.kvaerner@blakors.no
          Mobil: (+47) 908 44 581

           

            Amund Gillebo
            Leder forebygging

            amund.gillebo@blakors.no
            Mobil: (+47) 419 33 303

              Eva Frydenborg
              Programansvarlig internasjonalt

              eva.frydenborg@blakors.no
              Mobil: (+47) 419 24 849

                Marianne Tveraaen
                Rådgiver forebygging

                marianne.tveraaen@blakors.no
                Mobil: (+47) 474 73 314

                  Gurpreet Kaur Dhesi
                  Rådgiver forebygging

                  gurpreet.dhesi@blakors.no
                  Mobil:(+47) 920 58 219

                    Maria Jacobsen
                    Nasjonal koordinator for Blå Kors Ung - prosjektet Aktivitet, hjem og opplæring

                    maria.jacobsen@blakors.no
                    Mobil: (+47) 992 26 299