Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Gaute Brækken
    Rådgiver forebygging

    gaute.braekken@blakors.no
    Mobil: (+47) 488 95 748

      Anne Kjersti Kværner
      Markedssjef

      anne.kvaerner@blakors.no
      Mobil: (+47) 908 44 581

       

        Marianne Tveraaen
        Rådgiver forebygging

        marianne.tveraaen@blakors.no
        Mobil: (+47) 474 73 314

          Amund Gillebo
          Leder forebygging

          amund.gillebo@blakors.no
          Mobil: (+47) 419 33 303

            Arne Falck
            Seniorrådgiver forebygging

            arne.falck@blakors.no
            Mobil: (+47) 909 39 238

              Eva Frydenborg
              Programansvarlig internasjonalt

              eva.frydenborg@blakors.no
              Mobil: (+47) 419 24 849

                Catherine Hessen
                Rådgiver forebygging, leder Blå Kors Ung

                catherine.hessen@blakors.no
                Mobil: (+47) 916 22 853

                  Hanne Backe-Hansen
                  Rådgiver forebygging

                  hanne.backe-hansen@blakors.no
                  Mobil: (+47) 950 74 452

                    Ellen Anker Storset
                    Rådgiver forebygging, ansvarlig for "JEG SER"

                    ellen.anker.storset@blakors.no
                    Mobil: (+47) 900 75 732

                      Kristin Eriksen
                      Prosjektleder minJUL Oslo

                      kristin.eriksen@blakors.no
                      Mobil: (+47) 467 74 046