Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Anne Kjersti Kværner
    Fundraisingssjef

    anne.kvaerner@blakors.no
    Mobil: (+47) 908 44 581

     

      Marianne Tveraaen
      Rådgiver forebygging

      marianne.tveraaen@blakors.no
      Mobil: (+47) 474 73 314

        Amund Gillebo
        Leder forebygging

        amund.gillebo@blakors.no
        Mobil: (+47) 419 33 303

          Arne Falck
          Seniorrådgiver forebygging

          arne.falck@blakors.no
          Mobil: (+47) 909 39 238

            Eva Frydenborg
            Programansvarlig internasjonalt

            eva.frydenborg@blakors.no
            Mobil: (+47) 419 24 849

              Catherine Hessen
              Rådgiver forebygging, leder Blå Kors Ung

              catherine.hessen@blakors.no
              Mobil: (+47) 916 22 853

                Hanne Backe-Hansen
                Rådgiver forebygging

                hanne.backe-hansen@blakors.no
                Mobil: (+47) 950 74 452

                  Gaute Brækken
                  Rådgiver forebygging

                  gaute.braekken@blakors.no
                  Mobil: (+47) 488 95 748

                    Ellen Anker Storset
                    Rådgiver forebygging, ansvarlig for "JEG SER"

                    ellen.anker.storset@blakors.no
                    Mobil: (+47) 900 75 732