Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Hanne Backe-Hansen
    Rådgiver forebygging

    hanne.backe-hansen@blakors.no
    Mobil: (+47) 950 74 452

      Gaute Brækken
      Rådgiver forebygging

      gaute.braekken@blakors.no
      Mobil: (+47) 488 95 748

        Svetlana Dudaitiene
        Rådgiver forebygging, leder JEG SER

        svetlana.dudaitiene@blakors.no
        Mobil: (+47) 967 09 405

          Amund Gillebo
          Leder forebygging

          amund.gillebo@blakors.no
          Mobil: (+47) 419 33 303

            Eva Frydenborg
            Programansvarlig internasjonalt

            eva.frydenborg@blakors.no
            Mobil: (+47) 419 24 849

              Catherine Hessen
              Rådgiver forebygging, leder Blå Kors Ung

              catherine.hessen@blakors.no
              Mobil: (+47) 916 22 853

                Marianne Tveraaen
                Rådgiver forebygging

                marianne.tveraaen@blakors.no
                Mobil: (+47) 474 73 314

                  Maria Jacobsen
                  Nasjonal koordinator for Blå Kors Ung - prosjektet Aktivitet, hjem og opplæring

                  maria.jacobsen@blakors.no
                  Mobil: (+47) 992 26 299

                    Ingeborg Hatlevik Ørjasæter
                    Rådgiver forebygging

                    ingeborg.orjaseter@blakors.no
                    Mobil: (+47) 917 50 774