Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Amund Gillebo
    Leder forebygging

    amund.gillebo@blakors.no
    Mobil: (+47) 419 33 303

      Eva Frydenborg
      Programansvarlig internasjonalt

      eva.frydenborg@blakors.no
      Mobil: (+47) 419 24 849

        Catherine Hessen
        Rådgiver forebygging, leder Blå Kors Ung

        catherine.hessen@blakors.no
        Mobil: (+47) 916 22 853

          Hanne Backe-Hansen
          Rådgiver forebygging

          hanne.backe-hansen@blakors.no
          Mobil: (+47) 950 74 452

            Gaute Brækken
            Rådgiver forebygging

            gaute.braekken@blakors.no
            Mobil: (+47) 488 95 748

              Anne Kjersti Kværner
              Fundraisingssjef

              anne.kvaerner@blakors.no
              Mobil: (+47) 908 44 581

               

                Svetlana Dudaitiene
                Rådgiver forebygging, leder JEG SER

                svetlana.dudaitiene@blakors.no
                Mobil: (+47) 967 09 405

                  Marianne Tveraaen
                  Rådgiver forebygging

                  marianne.tveraaen@blakors.no
                  Mobil: (+47) 474 73 314

                    Maria Jacobsen
                    Nasjonal koordinator for Blå Kors Ung - prosjektet Aktivitet, hjem og opplæring

                    maria.jacobsen@blakors.no
                    Mobil: (+47) 992 26 299