Gratulerer kirken med sin uavhengighet

Odd Einar Dørum deltok på Kirkemøtet i 2017 Foto: Venstre

Odd Einar Dørum deltok på Kirkemøtet i 2017 Foto: Venstre

Under kirkemøtet leste Oslo-delegat Odd Einar Dørum (bildet) et opprop fra 16 diakonale institusjoner og organisasjoner. Oppropet gjorde klart at de diakonale organisasjonene er klare til tjeneste!

— Den norske kirkes kontaktflate er stor. Ikke minst er landets innbyggere vant med at kirken har en sentral rolle ved livets milepæler: Dåp etter fødsel, konfirmasjon i ungdomstiden, bryllup (nå også for likekjønnede) og begravelser. Vi håper kirken også etter løsrivelsen fra staten vil være majoritetens naturlige forankring i livet.

Kirkens kontaktflate bør nå videreutvikles med den livshjelp diakonien kan bidra med i menneskelivets ulike svinger.

Kirkemøtet vedtok i 2007 en diakoniplan vi gir vår fulle tilslutning til. Ikke minst fordi den ikke bryter opp diakonien i det gamle skillet mellom «menighetsdiakoni» og «institusjonsdiakoni».

Vi tror på en mangfoldig diakoni som kirkens troverdige ansikt. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid, sjelesorg, livssynsåpne møteplasser, miljøengasjement, krisehjelp og selvmordsforebygging, sorgarbeid, fattigdomsbekjempelse, besøkstjeneste for eldre og ensomme, rusforebygging og behandling, nærmiljøarbeid, integrering av flyktninger og innvandrere – listen er mye lengre.

Alt dette er noe av den diakoni vi representerer og stiller til rådighet for kirken. Vi må snakke sammen om dette. For å kunne handle.

Diakonien er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern av skaperverket og kamp for rettferdighet.

Vi gratulerer Kirken med uavhengigheten! Den diakonale kirke er kirken i den nye tid.

Vi er klare til fornyet tjeneste!

Underskrivere:
Blå Kors, Stiftelsen Diakonhjemmet, Kirkens SOS Norge, Kirkens Sosialtjeneste, Modum Bad, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Viken senter for psykiatri og sjelesorg, Stiftelsen Signo, Stiftelsen Betanien Bergen, Stiftelsen Diakonova, Lukas Stiftelsen, Kirkens Familievern, Norges KFUK-KFUM, Kirkens Nødhjelp, Kirkens Bymisjon, og Stiftelsen Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Comments are closed.