Helseministeren griper inn i anbudet for rusbehandling

Rusbehandling: Helseminister Bent Høie vil sikre gode tilbud til ruspasienter i Helse Sør-Øst. (Arkivfoto: Høyre)

Helseminister Bent Høie vil sikre gode rusbehandling for pasienter i Helse Sør-Øst. (Arkivfoto: Høyre)

RUSBEHANDLING: I dag grep  helseminister Bent Høie inn for å sikre ruspasienters behandlingstilbud i Helse Sør-Øst. Etter et foretaksmøte med helseforetaket, er det klart at Helse Sør-Øst må legge ut et tilleggs-anbud på fire til seks behandlingsplasser for gravide rusavhengige innlagt på tvang. 

De nevnte behandlingsplassene var ikke en del av det opprinnelige anbudet til Helse Sør-Øst.

— Vi er glade for at helseministeren har grepet inn for å sikre pasienttilbudet i regionen, og at privat-ideelle anerkjennes som likeverdige aktører innen spesialisert tverrfaglig rusbehandling, sier Janka Holstad, direktør for Divisjon Behandling i Blå Kors.

— Vi forstår også helseministeren slik at utredning og avrusningskapasiteten, av den kvalitet Borgestadklinikkens enheter gir i dag, skal opprettholdes.  Dette er svært viktig. Slik får pasientene rett hjelp til rett tid, sier Holstad.

Janka Holstad er direktør for Divisjon Behandling i Blå Kors. (Foto: Sten Magne Berglund)

Janka Holstad er direktør for Divisjon Behandling i Blå Kors. (Foto: Sten Magne Berglund)

Holstad legger til at Blå Kors er stadig bekymret for pårørendes rett til hjelp for egen del:

I protokollen beskrives den rett alle pårørende har til å bli involvert i behandlingen, men det er noe annet å kunne få behandling som pårørende til en rusavhengig for sine egne helseplager, sier Janka Holstad.

Hun er spent på hvordan det hele skal løses anbudsmessig. Det er bare én uke igjen før anbudet som nå ligger ute blir lukket.

— Men med tanke på det helseministeren sier, er det grunn til å anta at det vil komme endringer i anbudet, både innholdet og den økonomiske rammen.

Satset på ideelle og private aktører
Helseminister Bent Høie sier i dag til NRK at han samlet sett opplevde det som var lagt ut på anbud fra Helse Sør-Øst som ikke tilstrekkelig til å ivareta tilbudet som i dag finnes innenfor tverrfagligspesialisert rusbehandling ved Blå Kors Borgestadklinikken.

— For regjeringen og samarbeidspartiene er det viktig å sikre at tilbudet til rusavhengige blir bedre – og at det utvikler seg. Samtidig er det viktig å bruke tilbudet hos private og ideelle, sier Høie til NRK.

Også leder i helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønnås Kjos (Frp), har engasjert seg for å sikre at alle tjenester som drives av Blå Kors Borgestadklinikken kan videreføres. Hun er fornøyd med helseministerens beslutning i dagens foretaksmøte.

— Blå Kors Borgestadklinikken tok opp med meg fire punkter som manglet i anbudet: Utredning, tilbud til pårørende, behandling for gravide på tvang og avrusing. Jeg tok umiddelbart et møte med helseministeren som var enig med meg om at dette er ikke i tråd med vår politikk. Jeg er i dag veldig glad for det tette og gode samarbeidet vi to har. Dette samarbeidet har igjen gitt meg en god dag, sier Kjønnås Kjos i en kommentar til Blå Kors.

Comments are closed.