Hjelp til den viktige samtalen i barnehagen

bokforside

Lille Maiken har hovedrollen i boken «Vondt i magen». Hun har en klump i magen som ikke går bort. «Vondt i magen» (Kolofon forlag) henvender seg til voksne som har ansvar for barn i barnehagealder.

I del 1 av boken er fokuset rettet mot barna; om hvordan lytte til og snakke med et barn om ulike følelser de har. Boken er lagt opp som en samtale og åpne spørsmål rundt tema som sinne, glede, tristhet og om gode og vonde hemmeligheter. Boken er en invitasjon til barnet om å snakke om det barnet er opptatt av.
– Vi håper boken skal bli forbundet med en en god stund i armkroken til en voksen, sier medforfatter Erle Sellevåg.

BOKEN «VONDT I MAGEN» VOKSTE FRAM av en idé fra Erle Sellevåg. Hun brenner for sin jobb med barn og særlig for sin jobb med sårbare barn i barnehagealder. Sellevåg har skrevet flere kronikker om temaet. Hun registrerer et stort engasjement blant fagfolk, samt behov for mer fokus rundt tematikken.
Erle Sellevåg satt i gang med å skrive en barnebok, men ønsket å knytte en faglig tyngde til boken og søkte dermed samarbeid hos Blå Kors. Barn i Rusfamilier i KoRus Sør ved Blå Kors Borgestadklinikken har utviklet en rekke ressurser som gir fagpersoner konkrete eksempler, tips og fagstoff om hvordan en på et tidlig tidspunkt kan gå fra bekymring til handling. Sammen med ressurser fra Blå Kors-kampanjen «JEG SER» får leseren av «Vondt i magen» råd om hvordan en som voksen kan gjøre en forskjell.

sellevag-erle

Erle Sellevåg brenner for sitt arbeid blant barn.

BOKEN «VONDT I MAGEN» HJELPER DEN VOKSNE til å starte en samtale med et barn. Om en bekymring melder seg for hvordan barnet har det hjemme, gir del 2 av boken veiledning om hva man kan gjøre videre: Hvilke tegn skal man se etter? Det gis råd om loggføring av observasjoner, veiledning for samtale med barnet og for samtale med foreldrene til barnet.
– Sammen har vi skapt en bok som vi håper skal være et verktøy og hjelpemiddel på avdelinger rundt om i barnehager i Norge, sier prosjektansvarlig i Blå Kors, rådgiver Ellen Anker Storset. – Man har ikke alltid anledning til å sende hele personalet på kurs, og om man gjør det er det kanskje ikke mer enn en gang i året. Denne boken kan brukes av alle ansatte i barnehager, og kan ligge på avdelingen og jobbes med året rundt. Slik sikrer vi at alle er oppmerksomme og er har en modell for hvordan gå fram dersom man er bekymret for et barn, forteller Storset.

skjermbilde-2016-11-03-kl-08-38-58

Berit Sømme har illustrert boken.

BOKEN «VONDT I MAGEN» ER ILLUSTRERT på en slik måte at det skal være en god leseropplevelse for barna, og kan i tillegg brukes i jobb med sosial kompetanse i barnehager, for ikke alle har like lett for å danne vennskap – og følelser rundt dette kan være vanskelig. Med denne boken jobber man aktivt med rammeplanen på flere plan.
Illustratør er Berit Sømme.

Her kan du bestille boken.
Overskudd av salget går til Blå Kors Barnas Stasjon.

Comments are closed.