Home Start Familiekontakten Blå Kors inviterer til seminar om frivillighet og minoritetsfamilier

Frivillighet og minoritetsfamilier - heldagsseminar i regi av Home Start Familiekontakten Blå Kors

Home Start Familiekontakten Blå Kors inviterer til seminar om frivillighet og minoritetsfamilier. (Foto: Colourbox)

Home-Start Familiekontakten Blå Kors inviterer til et heldagsseminar 3. mai med tittelen «Frivillighet i minoritetsfamilier med små barn – muligheter og fallgruver». Det er en del av et prosjekt som har fokus på kultursensitiv familiestøtte, og er finansiert av Gjensidigestiftelsen. Målet har vært å styrke familiekontaktenes i Home Starts evne til kultursensitivitet.

​Se invitasjonen her: Heldagsseminar om minoritetsfamilier.pdf

Kultursensitivitet er et «hot topic» innen helse- og omsorgssektoren om dagen. Oslo vokser. En stor prosentandel av befolkningen har minoritetsbakgrunn og en stor andel av disse familiene igjen lever i fattigdom. Vi vet også at disse familiene, tross ulik geografisk og økonomisk bakgrunn, ofte deler noen felles utfordringer som handler om erfaringer fra migrasjon, samt opplevelser om livet i Norge. Det være seg traumer fra krig, isolasjon, språkvansker, mistillit til hjelpeapparatet etc.

Frivillighetens har et stort potensial til å hjelpe til, og kan brukes i mye større grad enn det gjøres i dag. Vi er vant til at frivilligheten er viktig innen sport og kulturliv, men det er kanskje en nyere tanke for mange at frivilligheten også kan spille en positiv rolle innen eks. barnevernsforebyggende arbeid og integreringsarbeid.

Home-Start Familiekontakten har erfaring med at våre familiekontakter lett får tillit i minoritetsfamilier, fordi de kommer som en søster/en venn heller enn som en offentlig representant. Denne tilliten gjør at vi kan komme i en posisjon der vi kan gi veiledning og omsorg til familier som ellers kanskje ikke har ønsket hjelp fra det offentlige eller ikke møtt opp til timer med eks. helsestasjon. Men vi har også erfart at det å hjelpe en minoritetsfamilie kan by på andre utfordringer enn et norsk-etnisk familie. Kulturforskjeller og språkforskjeller øker risikoen for misforståelser

Seminaret neste uke er et forsøk på å forene temaene barnevernsforebyggende arbeid, frivillighet og kultursensitivitet til et større publikum Judith van der Weele er en av  nestorene på feltet og har over tid også undervist Blå Kors Poliklinikk Oslo i kultursensitivitet med gode resultater.

Påmelding:
Seminaret er gratis.
Alle påmeldte får servert kaffe/te, samt en enkel lunch.

Max antall deltakere er 100.

Påmelding skjer snarest til Erle Katina Engelstad i Home-Start Familiekontakten Blå Kors: e-post katina.engelstad@blakors.no / tlf 909 72 615

Comments are closed.