Jan Elverum
  Generalsekretær

  jan.elverum@blakors.no
  Mobil: (+47) 920 31 316

    Torill Pallesen
    Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

    torill.pallesen@blakors.no
    Mobil: (+47) 404 17 750

      Janka Holstad
      Divisjonsdirektør, Div Behandling

      janka.holstad@blakors.no
      Mobil: (+47) 481 02 170

        Martin André Hovden
        Økonomidirektør

        martin.hovden@blakors.no
        Mobil: (+47) 928 12 952

          Sten Magne Berglund
          Kommunikasjonssjef

          sten.magne.berglund@blakors.no
          Mobil: (+47) 907 30 790

            Magnar Lie
            Divisjonsdirektør , Div Barn Omsorg og Frivillighet

            magnar.lie@blakors.no
            Mobil: (+47) 404 01 201

              Magnus Ervik Fossheim
              Eiendomssjef

              magnus.fossheim@blakors.no
              Mobil: (+47) 975 10 101

                Solveig Mjølsnes
                Divisjonsdirektør, Div Opplæring

                solveig.mjolsnes@blakors.no
                Mobil: (+47) 996 41 868