Jan Elverum
  Generalsekretær

  jan.elverum@blakors.no
  Mobil: (+47) 920 31 316

    Janka Holstad
    Divisjonsdirektør, Divisjon Behandling

    janka.holstad@blakors.no
    Mobil: (+47) 481 02 170

      Odd Gjerpe
      Eiendomssjef

      odd.gjerpe@blakors.no
      Mobil: (+47) 905 47 332

        Sten Magne Berglund
        Kommunikasjonssjef

        sten.magne.berglund@blakors.no
        Mobil: (+47) 907 30 790

          Magnar Lie
          Divisjonsdirektør , Div Barn Omsorg og Frivillighet

          magnar.lie@blakors.no
          Mobil: (+47) 404 01 201

            Solveig Mjølsnes
            Divisjonsdirektør, Div Opplæring

            solveig.mjolsnes@blakors.no
            Mobil: (+47) 996 41 868

              Torill Pallesen
              Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

              torill.pallesen@blakors.no
              Mobil: (+47) 404 17 750

                Audun Røneid
                Økonomidirektør (kst)

                audun.roneid@blakors.no
                Mobil: (+47) 950 85 846