Jan Elverum
  Generalsekretær

  jan.elverum@blakors.no
  Mobil: (+47) 920 31 316

    Odd Gjerpe
    Eiendomssjef

    odd.gjerpe@blakors.no
    Mobil: (+47) 905 47 332

      Sten Magne Berglund
      Kommunikasjonssjef

      sten.magne.berglund@blakors.no
      (ferie i uke 27, 29-31)
      Mobil: (+47) 907 30 790

        Magnar Lie
        Divisjonsdirektør , Div Barn Omsorg og Frivillighet

        magnar.lie@blakors.no
        Mobil: (+47) 404 01 201

          Solveig Mjølsnes
          Divisjonsdirektør, Div Opplæring

          solveig.mjolsnes@blakors.no
          Mobil: (+47) 996 41 868

            Torill Pallesen
            Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

            torill.pallesen@blakors.no
            Mobil: (+47) 404 17 750

              Janka Holstad
              Divisjonsdirektør, Divisjon Behandling

              janka.holstad@blakors.no
              Mobil: (+47) 481 02 170

                Martin André Hovden
                Økonomidirektør

                martin.hovden@blakors.no
                Mobil: (+47) 928 12 952