— Ideelle aktører må prioriteres i anbud

Jan Elverum holder innlegg om ideell sektors framtid.

Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors ga beskjed om at ideelle aktører må prioriteres for framtida under et arrangement i Arendalsuka. Foto: Virke Ideell.

ARENDAL: — De beste velferdstjenestene får vi gjennom et mangfold av aktører som tilbyr tjenestene. En slik velferdsmiks er vanlig i mange europeiske land, og i nesten alle europeiske land er innslaget av ideelle aktører atskillig større enn i Norge.

Dette sa generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum, da han møtte en rekke sentrale politikere under Arendalsuka på båttur i regi av Virke Ideell.

Engasjementet var stort rundt temaene som var oppe til diskusjon. Overskriften for innleggene både fra politikere og ledere i ideell sektor var «Ideell sektors egenart – Hvordan kan en sikre viktige strukturer for videre eksistens og vekst?» Virke Ideell har i lengre tid satt dette temaet på dagsorden. Det vises til at i land som Østerrike, Frankrike og Tyskland er de ideelles andel av velferdstjenestene på ca 25 prosent, Nederland er oppe i hele 45 prosent. I Norge er vi derimot nå nede på åtte prosent. Et samlet Storting har i denne perioden vedtatt at regjeringen skal sørge for vekst i andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren organisert og drevet av ideelle aktører. Til tross for dette opplever de ideelle et sterkt press i dag.

— De valg som gjøres nå får konsekvenser for vår framtid. I ulike anbudskonkurranser innen rusbehandling ser det ut til at helseforetakene overfører tjenester fra ideelle til det offentlige, til tross for at de ideelle driver tjenestene billigere. Dette må opphøre, sa Jan Elverum i sitt innlegg. Han ga også klar beskjed til politikerne at de må sikre at handlingsrommet som finnes for å sikre ideelt innslag i offentlige anskaffelser brukes. Det er slått fast at anskaffelsesregelverket fortsatt gir rom for at kontrakter reserveres for ideelle organisasjoner på noen områder, bl.a. helsetjenester.

— I konkurransen med kommersielle aktører vil forskjellen i pensjonskostnader lett føre til at kommersielle aktører overtar kontraktene fra ideelle aktører. Det er avgjørende at Stortinget følger opp målsettingen om økt vekst i ideell sektor, og at man benytter handlingsrommet som fins til å reservere anbud kun for ideelle aktører, avsluttet Elverum.

Comments are closed.