– Det skal ikke bare fødes et barn, det skal også fødes en mor

jordmor Sylvi Hevrøy

I sommer fylte Sylvi Hevrøy 70 år og det innebærer at hun slutter i jobben som jordmor på Blå Kors Borgestadklinikken. – Jeg kunne ikke hatt denne jobben om jeg ikke klarte å dele smerten kvinnen bærer på. Det hjelper å dele. Det blir lettere da, forteller Sylvi.

De siste 18 årene har jordmor Sylvi Hevrøy jobbet med en gruppe gravide som krever en svangerskapsomsorg utenom det vanlige. Hun er jordmor ved Blå Kors Borgestadklinikken i Skien. Nå går hun av med pensjon, 70 år gammel.

– Jeg leser sjeldent journalen før jeg møter kvinnen. Jeg ønsker å ikke være påvirket eller farget av det som står der, forteller hun.

AV HILDE EVENSEN HOLM (TEKST OG FOTO)

Sylvi Arnhild Hevrøy var en erfaren jordmor, med mer enn 30 år i faget, da hun kom til Blå Kors Borgestadklinikken i 1999. Tidligere har hun blant annet jobbet i flyktningeleir og i Etiopia, og hadde slik sett erfaring med svangerskap og fødsler som ikke alltid skjer under optimale forhold.

KVINNENE SOM BLIR LAGT INN på Borgestadklinikken under svangerskapet har mange utfordringer.
Svangerskapet kan bli en unik mulighet til å snu en vanskelig og destruktiv livssituasjon samtidig som graviditeten skaper mange bekymringer og stressende tanker: «Hvordan skal det gå med barnet i magen? Hvordan skal det gå med meg? Klarer jeg å være mamma? Og får jeg muligheten til å beholde omsorgen for barnet? Hva med barnefar, hvordan har han det ute i rusmiljøet mens jeg er her?»

SYLVI HEVRØY SIER ÅRSAKEN TIL AT HUN HAR TRIVDES så godt med arbeidet på klinikken, nettopp er de store utfordringene disse pasientene har og gir.
Hun trekker også fram at jordmor på klinikken ikke er alene-jordmor, men del av et tverrfaglig team som blant annet består av lege, psykolog, behandler/sosionom og miljøterapeuter som i hovedsak er sykepleiere, vernepleiere og barnevernspedagoger.

– JEG LESER SJELDENT JOURNALEN før jeg møter kvinnen. Jeg ønsker å ikke være påvirket eller farget av det som står der, som oftest er forhistoriene tøffe. Jeg vil gjerne begynne med blanke ark og ha et åpent sinn, så kan jeg heller lese etterpå, forteller Sylvi Hevrøy. – Det er viktig for meg å fokusere på kvinnens ressurser og det positive samtidig som jeg ikke er redd for å være direkte. Det er helt spesielt å oppleve at kvinnene får tillitt til deg. Det virker som om jordmors kontor blir et slags fristed. Her er fullt fokus på barnet i magen, og selv om hodet og tanker ofte er fylt med bekymringer, er gleden stor over hjertelyd og det å få vite at alt ser bra ut med barnet de venter. Jeg pleier å si til den gravide at nå er du to personer, deg og den lille i magen. Og jeg snakker tidlig med dem om barnevernet og hvor viktig det er at de selv er med og ønsker samarbeid under svangerskapet, sier hun.

DESSVERRE HAR MANGE AV KVINNENE dårlige oppveksterfaringer selv. Kanskje er det ingen som kan følge kvinnen til fødsel, som være trygt til stede. Det blir det i så fall personalet på Skjermet Enhet ved Borgestadklinikken som gjør – dersom kvinnen ønsker det. Mange har såre historier og bærer på traumatiske minner fra overgrep og vanskjøtsel. Det skal også skal håndteres og jobbes med, i tiden fram mot fødsel og barseltid.

DET JOBBES MYE MED TILKNYTNINGEN til barnet i magen gjennom svangerskapet. Den prosessen kan være vanskelig. Kvinnene er bekymret for om rusen har skadet barnet, de er bekymret for fremtiden og ofte for barnefar. Å få hjelp til å fokusere på magen og livet i magen – det er viktig for mødringsprosessen. Det skal ikke bare fødes et barn, det skal også på mange måter fødes en mor, forteller Sylvi.
– Vi tar oss god tid når den gravide kommer hit til kontoret. Jeg er også mye ute i avdelingene for samtaler og undervisning. På føde-/barselavdelingene på Sykehuset Telemark, som vi samarbeider nært med, pleier de å si at ingen er så godt forberedt på fødsel som kvinnene herfra, smiler Sylvi.

Comments are closed.