Hva skal du i sommer?
Vebjørn gruer seg til spørsmålet kommer. Han skulle gjerne hatt noe å fortelle. Noe å glede seg til. Blå Kors har flere tilbud til sårbare familier som trenger ekstra støtte. Gi Vebjørn en sommer å se frem til! Gi en gave, og skap sommerminner for livet. Din støtte går til tilbud som:

Blå Kors Ferier
Blå Kors Ferier er et gratis og rusfritt ferietilbud for familier med ulike utfordringer. Tidgivere (frivillige) og ansatte legger til rette for at barn og voksne kan være sammen i trygge omgivelser, og skape fine minner å se tilbake på. Behovet for tilbudet Blå Kors Ferier er stort.

Blå Kors Ferier skaper gode opplevelser i sommerukene, opplevelser man kan vokse på.

Blå Kors Barnas Stasjon
Blå Kors Barnas Stasjon er et sted der småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner kan komme for å få hjelp og støtte. To til tre barn i hver skoleklasse kommer hjem til en hverdag preget av alkohol-, rus- og fattigdomsproblematikk. Blå Kors Barnas Stasjon er gratis, og ønsker alle som har et ønske om å skape en endring for sin familie velkommen.

Stasjonene jobber målrettet med familiene også i feriene.

Blå Kors Ung
Et godt sosialt fellesskap legger til rette for en god utvikling. Ungdom trenger trygge miljøer å utfolde seg i. Blå Kors Ung jobber for å forebygge, trygge og engasjere barn og unge ved å drive holdningsskapende arbeid.

Ungdommene kan gjennom året delta i speidergrupper, på åpne møteplasser, og fysiske og sosiale aktiviteter.


Du kan støtte arbeidet på flere måter:

Send

SMS BK FERIER til 2210 (kr 100)
SMS BK FERIER FAST til 2210 (kr 250 per mnd)

VIPPS 13130 (valgfritt beløp)

Sett inn gaver på 3201.52.74165. Merk med «Blå Kors Ferier».

Tusen takk for din støtte!


Gi en gave nå: