Helse Sør-Øst kutter i rusbehandling

Rusbehandling: Borgestadklinikken har sin hovedadmi nistrasjon ved avdelingen i Skien sentrum. Klinikken har ellers avdelinger på Borgestad i Skien, i Drammen (avd Bragernes) og i Vennesla (avd Loland). (Foto: Hilde Evensen Holm)

Blå Kors Borgestadklinikken har sin hovedadministrasjon ved avdelingen i Skien sentrum. Klinikken driver rusbehandling på fire avdelinger fordelt på Skien, Drammen (avd Bragernes) og i Vennesla (avd Loland). (Foto: Hilde Evensen Holm)

Helse Sør-Øst la nylig ut en anbudskonkurranse rundt de mange tjenestene innen rusbehandling som Blå Kors Borgestadklinikken har avtale på i dag. Det reageres sterkt på at helseforetaket i konkurransen legger opp til betydelige kutt i tjenestene som er forbeholdt de ideelle aktørene i regionen.

For Borgestadklinikken vil dette kunne bety en alvorlige vingeklipping av deres helhetlige behandlingstilbud.

 

Kutt på avrusning

– Jeg er sjokkert over at det blant annet legges opp til betydelige kutt på avrusning innen Helse Sør-Øst. Det vil bety lengre ventetider og at færre rusavhengige får behandling, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors. Han krever nå at helseminister Bent Høie griper inn ovenfor det regionale helseforetaket og sørger for at tilbudet om avrusning som Blå Kors Borgestadklinikken har drevet også blir en del av anbudet.

I 2016 sa Blå Kors Borgestadklinikken opp avtalen med Helse Sør-Øst da de økonomiske rammene viste seg ikke å strekke til. Helseforetaket la nylig ut en anbudskonkurranse der en rekke av dagens tilbud er fjernet. I tillegg til avrusning fjerner helseforetaket utredningstilbudet, kutter i tvangsplasser for gravide rusavhengige og behandlingstilbudet for pårørende. Borgestadklinikkens avrusingsavdeling med 20 plasser blir erstattet av en avdeling for avrusning med ti døgnplasser som Sykehuset Telemark skal bygge opp.

Foto: Hilde Evensen Holm

Poliklinikk, behandlingsenhet og administrasjon hos Borgestadklinikken holder hus i Skien sentrum sammen med KoRus Sør. (Foto: Hilde Evensen Holm)

– Vi er glade for at det offentlige vil bygge opp kapasiteten innen rusbehandling. Det trengs, men det er beklagelig at det går ut over de private ideelle som driver dette i dag. Det er stikk i strid med oppdraget fra regjeringen som har sagt de ønsker å bygge opp rusbehandlingen og styrke de ideelle aktørene på området, sier generalsekretær Jan Elverum. Han reagerer på at et solid fagmiljø på noen av de tyngste oppgavene innen rusbehandling kan forsvinne over natten.

 

Bygget opp over 20 år

– I over tjue år har Blå Kors Borgestadklinikken bygd opp et behandlingstilbud for gravide rusavhengige. Helseforetaket foreslår å flytte rundt på sårbare rusavhengige gravide i en periode der ro og stabilitet er det de trenger mest. Det er uforståelig at man våger å røre en av de mest anerkjente og vellykkede behandlingstilbudene som nå er modell for andre land som vil bygge opp lignende behandlingstilbud, sier Elverum.

– Borgestadklinikken har ikke hatt så stor pågang av gravide med rusproblemer som siste år, og har til tider måttet ha overbelegg på avdelingen, understreker han.

Blå Kors Borgestadklinikken har 129 døgnplasser og to poliklinikker med ca 9.000 konsultasjoner årlig, og behandler mennesker med rusrelaterte lidelser samt spillavhengighet. I 2016 hadde Blå Kors Borgestadklinikken 16 gravide innlagt på tvang, mens 10 gravide var innlagt frivillig

Her kan du se en reportasje om denne saken i gårsdagens sending i NRK Østafjells.

Les Dagens Medisin: Må kutte i rusbehandling etter nytt anbud.

Comments are closed.