Hva trenger barn og unge som opplever mobbing på skolen?

Målet med konferansen er at du som skoleleder eller du som er tett på barn og unge utsatt for mobbing, vil være bedre rustet til å hjelpe dem i sine situasjoner.

"Det blir bare verre..."

Elevundersøkelsen 2017 viser at nesten halvparten som opplever mobbing på skolen sier at voksne ikke vet om det. Konferansen er for deg som har direkte eller delegert ansvar i prosesser der elever melder fra om mobbing på skolen. Vårt hovedmål med dagen er å bidra at barn og unge som opplever mobbing i fremtiden ikke tenker; «det blir bare verre hvis jeg melder fra».

Bred, faglig allianse

Blå Kors Snakkommobbing.no er en nasjonal chat for barn og unge i skolealder. Budskapene i konferansen tar utgangspunkt i forskningsfunn fra chatte-tjenesten. Våre samarbeidspartnere i dette forskningsarbeidet; ABUP og Universitetet i Ager, er også med i fagutvalget til konferansen.

Konferansen har elevperspektivet i sentrum.

Praktisk og inspirerende

Ledende foredragsholderne innen fagfeltet vil ha fokus på praktisk, personlig og engasjerende kunnskapsformidling, som vil foregå i hyggelige omgivelser, med god bevertning. Konferansen vil ledes av Ivar «Ravi» Johansen. På tross av svært alvorlige tema vil du garantert få mange gode opplevelser og ny inspirasjon!

Sikre deg plass i dag!