Foreløpig program onsdag 12. sept 2018 (endringer kan forekomme)

kl 08:30 Registrering – Kaffe/frukt

kl 09:00 Introduksjon - Ravi

kl 09:15 "Det blir bare verre hvis jeg melder fra"
Viktige budskap til voksne fra barn og unge; Forskningsfunn fra snakkommobbing.no  Anne Helgeland
Forsker og familieterapeut ved ABUP, SSHF
   
 kl 10:00 Elevmedvirkning i skolemiljøarbeid 
ved Frode Restad
HINN
 kl 11:00 "Sannheten om mobbing"
Lansering av Vlogg-serie prosjektsamarbeid mellom snakkommobbing.no og Ungdomskilden teater
kl 12:00

LUNSJ: Tapas

   
 kl 12:45

Ravi

   
 kl 13:30 ”Skoleleder - Gode strategier og utfordringer”
Selma Lyng
Forsker HiOA/Nova
 kl 14:30 Mobbeforebygging i praksis
Ingrid Lund
Professor UiA
 kl 15:00 -med blant annet Kjersti Botnan-Larsen, Jurist i Barneombudet