Blå Kors åpner nytt bosenter i Tromsø

Rundt 40 millioner kroner lyder prislappen har det kostet å bygge nye Blå Kors Bosenter Tromsø i Tromsdalen. (Foto: Blå Kors)

TROMSØ: Fredag 1. september, kl 1200 er tidspunktet. Da skjer den offisielle åpningen av det flunkende nye Blå Kors Bosenter Tromsø.

Virksomhetsleder Vegard Johansen og hans stab på 13 medarbeidere står klare til å ta imot beboere til de 12 leilighetene som står nymalte og nyinnredede.

Vegard Johansen er virksomhetsleder ved det nye bosenteret. (Foto: Steinar Glimsdal)

Bosenteret i Tromsø finner sin plass i rekken av i alt ni bosentre som drives av Blå Kors i noen av de største byene i landet. Målsettingen med slike bosentre er å bistå enkeltmennesker til en økt livskvalitet, og senteret i Tromsø vil kunne tilby ubegrenset botid med faglig oppfølging så lenge behovet er der.

Trond Karlsen, sektorleder for boligsosialt arbeid i Blå Kors, påpeker at Blå Kors Bosenter i Tromsø svarer ut deler av regjeringens strategi for å hjelpe bostedsløse. I 2016 ble det registrert 3.909 bostedsløse i Norge, ifølge by- og regionforskningsinstituttet NIBR og Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Blå Kors både sentralt og lokalt har arbeidet med planer for et bosenter i Tromsø siden 2005, forteller Karlsen. – Det har vært en lang vei å gå, og jeg vil gjerne berømme Tromsø kommunes vilje til samarbeid med Blå Kors under hele denne prosessen. Det er svært gledelig å kunne skrive under på en samarbeidsavtale med kommunen med et perspektiv på hele 30 år.

Trond Karlsen er sektorleder for boligsosialt arbeid i Blå Kors. (Foto: Steinar Glimsdal)

Blå Kors er med bosenteret og det relativt nye Kompasset-senteret i Tromsø tilbake i Nord-Norge igjen med omfattende diakonal virksomhet. Fram til 1990-tallet ble det drevet både behandlingssenter og vernehjem i Blå Kors-regi i Tromsø.

Investeringskostnadene for bosenteret beløper seg til over 40 millioner kroner. Husbanken bidrar med godt over 18 millioner kroner som gis som investeringstilskudd til Tromsø kommune.

Under åpningen førstkommende fredag vil følgende delta sammen med de ansatte ved senteret og sektorleder Trond Karlsen: varaordfører Jarle Aarbakke (Tromsø kommune), generalsekretær Jan Elverum (Blå Kors), divisjonsdirektør Magnar Lie (Blå Kors) og eiendomssjef Odd Gjerpe (Blå Kors). Det blir et kulturelt innslag ved musikerne Julie Alapnes og Kine Yvonne Kjær. Representanter for brukerorganisasjoner, samarbeidspartnere, politikere og representanter for kommunale tjenester vil også være til stede.

 

Pressekontakter for den offisielle åpningen:

  • Kommunikasjonsrådgiver i Blå Kors, Anders Blixhavn, mob tlf 408 64 140
  • Sektorleder i Blå Kors, Trond Karlsen, mob tlf 986 20 995

Comments are closed.