Sigrunn Toril Torbjørnsen
  Avdelingsleder

  sigrunn.toril.torbjornsen@blakors.no
  Mobil: (+47) 952 18 174

   

    Martin André Hovden
    Økonomidirektør

    martin.hovden@blakors.no
    Mobil: (+47) 928 12 952

      Torstein H. Samstad
      Controller regnskap

      torstein.samstad@blakors.no
      Mobil: (+47) 926 67 469

        Grete Svehagen
        Økonomikonsulent lønn

        inger.grete.svehagen@blakors.no
        Mobil: (+47) 941 71 668

          Svetlana Veziko
          Økonomikonsulent, kvalitet og økonomi

          svetlana.veziko@blakors.no
          Mobil: (+47) 472 87 848

            Tatiana Pettersen
            Økonomikonsulent regnskap

            tatiana.pettersen@blakors.no
            Mobil: (+47) 953 09 250

              Christine Forø Tollefsen
              Lønnsansvarlig

              christine.tollefsen@blakors.no
              Mobil: (+47) 930 09 022

                Ina Margrethe Glimsdal
                Økonomikonsulent

                ina.glimsdal@blakors.no
                Mobil: (+47) 489 98 809

                  Ellen Marie Reuter
                  Økonomikonsulent regnskap

                  ellen.reuter@blakors.no
                  Mobil: (+47) 905 85 576

                    Sarita Chawla
                    Controller

                    sarita.chawla@blakors.no
                    Mobil: (+47) 402 32 165

                      Inger Hagen Aass
                      Controller kvalitet og økonomi

                      inger.hagen.aass@blakors.no
                      Mobil: (+47) 480 90 872

                        Laila Prestøy Lie
                        Økonomikonsulent regnskap

                        laila.prestoy.lie@blakors.no
                        Mobil: (+47) 906 15 825