Sigrunn Toril Torbjørnsen
  Avdelingsleder

  sigrunn.toril.torbjornsen@blakors.no
  Mobil: (+47) 952 18 174

   

    Martin André Hovden
    Økonomidirektør

    martin.hovden@blakors.no
    Mobil: (+47) 928 12 952

      Ina Margrethe Glimsdal
      Økonomikonsulent

      ina.glimsdal@blakors.no
      Mobil: (+47) 489 98 809

        Ellen Marie Reuter
        Økonomikonsulent regnskap

        ellen.reuter@blakors.no
        Mobil: (+47) 905 85 576

          Sarita Chawla
          Controller

          sarita.chawla@blakors.no
          Mobil: (+47) 402 32 165

            Inger Hagen Aass
            Controller kvalitet og økonomi

            inger.hagen.aass@blakors.no
            Mobil: (+47) 480 90 872

              Torstein H. Samstad
              Controller regnskap

              torstein.samstad@blakors.no
              Mobil: (+47) 926 67 469

                Grete Svehagen
                Økonomikonsulent lønn

                inger.grete.svehagen@blakors.no
                Mobil: (+47) 941 71 668

                  Svetlana Veziko
                  Økonomikonsulent, kvalitet og økonomi

                  svetlana.veziko@blakors.no
                  Mobil: (+47) 472 87 848

                    Tatiana Pettersen
                    Økonomikonsulent regnskap

                    tatiana.pettersen@blakors.no
                    Mobil: (+47) 953 09 250

                      Christine Forø Tollefsen
                      Lønnsansvarlig

                      christine.tollefsen@blakors.no
                      Mobil: (+47) 930 09 022

                        Laila Prestøy Lie
                        Økonomikonsulent regnskap

                        laila.prestoy.lie@blakors.no
                        Mobil: (+47) 906 15 825