Sigrunn Toril Torbjørnsen
  Avdelingsleder

  sigrunn.toril.torbjornsen@blakors.no
  Mobil: (+47) 952 18 174

   

    Christine Forø Tollefsen
    Lønnsansvarlig

    christine.tollefsen@blakors.no
    Mobil: (+47) 930 09 022

      Inger Hagen Aass
      Controller kvalitet og økonomi

      inger.hagen.aass@blakors.no
      Mobil: (+47) 480 90 872

        Torstein H. Samstad
        Controller regnskap

        torstein.samstad@blakors.no
        Mobil: (+47) 926 67 469

          Grete Svehagen
          Økonomikonsulent lønn

          inger.grete.svehagen@blakors.no
          Mobil: (+47) 941 71 668

            Kari Løkkeli
            Økonomikonsulent regnskap

            kari.lokkeli@blakors.no
            Mobil: (+47) 928 24 172

              Svetlana Veziko
              Økonomikonsulent, kvalitet og økonomi

              svetlana.veziko@blakors.no
              Mobil: (+47) 472 87 848

                Tatiana Pettersen
                Økonomikonsulent

                tatiana.pettersen@blakors.no
                Mobil: (+47) 953 09 250

                  Laila Prestøy Lie
                  Økonomikonsulent regnskap

                  laila.prestoy.lie@blakors.no
                  Mobil: (+47) 906 15 825