Rusbehandling og forebygging i distriktene i Lesotho

Lesotho projectI Lesotho samarbeider Blå Kors Norge med behandlingssenteret Thaba Bosiu Centre (TBC) om forebyggende og behandlende virksomhet på landsbygda i distriktet Butha Buthe nord i Lesotho. Blå Kors Norge var med på å starte opp TBC utenfor hovedstaden Maseru i Lesotho i 1991.

Read this in English

Thaba Bosiu-senteret driver rusbehandling med døgnplasser og finansieres i dag av lokale helsemyndigheter. Det meste av landet har imidlertid ingen tilbud om behandling for rusproblemer, og det ønsker TBC å gjøre noe med. Blå Kors Norge har derfor inngått et nytt samarbeid med TBC ved hjelp av Norad-finansiering. Målet er å bringe behandlingstilbud og forebygging videre ut i landet.

Rusbehandling på landsbygda

I distriktssentret i Butha Buthe har Blå Kors åpnet en klinikk som tilbyr poliklinisk rusbehandling. Det tilbys individuell behandling, gruppeterapi og familieterapi. Innsatte ved det lokale fengselet med rusproblemer kan også komme til konsultasjoner som legges til rette av de fengselsansatte.

Prosjektet har også gitt opplæring til landsby – helsearbeidere i området, som tilbyr grunnleggende helsetjenester i landsbyene med utgangspunkt i lokale klinikker/helsestasjoner. Helsearbeiderne deler ut tuberkulosemedisin, følger opp gravide og andre grunnleggende helsetjenester. Nå kan de også gjenkjenne personer med rusproblemer, gi enkel oppfølging og motivere til videre behandling for eksempel ved Blå Kors’ poliklinikk.

Forebyggende arbeid

I tillegg driver prosjektet forebyggende arbeid på ulike nivå.

Fattigdom og arbeidsledighet preger området. Mange brygger og selger det lokale ølet ”Joalla” for å tjene litt ekstra til familien. Prosjektet i Butha Buthe er med på å skape alternative inntekstkilder til dette. Det støpes stearinlys, som selger godt i et område der ingen har strøm. I og med at det finnes mye aloé planter i området lages det vaselin med aloé, og det drives hønseoppdrett og treplanting. Det er også startet ungdomsgrupper, som driver sport og andre fritidsaktiviteter og deltar i rusforebyggende aktiviteter. Informasjon og kunnskap om rusmisbruk og muligheter for behandling formidles også til lokale landsbyråd, lærere, prester, fengsler og andre aktuelle grupper i distriktet.

Lokalbefolkningen har også fått informasjon om alkohollovgivningen som gjelder, og hvordan de kan være med å bidra til at disse overholdes. Nå vet de for eksempel at barer og alkoholutsalg ikke har lov til å holde oppe hele natta. Om lovene brytes tar de selv kontakt med politiet og ber dem gripe inn.

I prosjektet ”Alkoholpolitisk opplæring i utviklingsland” har også Blå Kors Norge bidratt sterkt i prosessen med å revidere landets alkohollovgivning. Les mer her.

Les mer om Lesotho i Store Norske Leksikon på snl.no.

Ifølge den globale helseundersøkelsen ”The Global Burden of Disease Study”, er alkohol den tredje største risikofaktoren for sykdom og tidlig død i Lesotho, etter manglende amming og forurenset inneluft på grunn av helseskadelig brensel til matlaging.
Les mer om helsesituasjonen i Lesotho her.

(Oslo, 21. mars 2013)