Opplæringsprogram i kunnskapsbasert alkoholpolitikk

Opplæringsprogrammet for kunnskapsbasert alkoholpolitikk i utviklingsland ble utviklet i 2009, og blir implementert i fellesskap av den norske frivillige organisasjonen FORUT og Blå Kors Norge, med økonomisk støtte fra det internasjonale Blå Kors, IFBC.

Read this in English

Vår målsetting

For å beskytte en befolkning mot alkoholrelaterte sykdommer og skader kreves et sterkt kunnskapsbasert rettslig rammeverk på alkoholfeltet. Målet for opplæringsprogrammet er å bidra til utviklingen og stryking av slike rammeverk i utviklingsland. Programmet fremmer kunnskapsoverføring til nøkkelpersoner og beslutningstagere i utvalgte utviklingsland. Det formidler kunnskap utelukkende basert på en internasjonal anerkjent forskning som presentert i studiet Alcohol: No Ordinary Commodity og en rekke av Verdens helseorganisasjons dokumenter, som Den globale strategien for å redusere skadelig bruk av alkohol (2010). Denne kunnskapsbasen gir klare anvisninger til utforming av effektive tiltak mot alkoholrelaterte skader som vil beskytte befolkningen mot en økt sykdomsbyrde. Sammen med frivillige organisasjoner, helsedepartementer og Verdens helseorganisasjon jobber vi i utvalgte land i sørlige Afrika.

Et modulbasert opplæringskonsept

Opplæringsprogrammet er basert på godt utprøvde tematiske moduler. Modulene er kontekstsensitive og er laget for å forsikre en deltakende tilnærming. Som foredragsholdere og ressurspersoner bruker vi de mest kunnskapsrike personene feltet for å sikre kvaliteten på opplæringen. Prosjektet har bygget sterke relasjoner med en rekke forskere og andre nøkkelpersoner over hele verden. Dette inkluderer en akademisk referansegruppe som består av eksperter i alkoholpolitikk.

På den første dagen av en tre dagers opplæring jobbes det med å identifisere alkoholrelaterte problemer i landet eller stedet opplæringen blir gitt. Andre dag legges det vekt på å dele måter skadelig bruk av alkohol kan forebygge pås. Den tredje dagen er handlingsfokusert og brukes til å identifisere måter å bruke denne kunnskapen på når en møter utfordringer i egen kontekst.

Prosjektet er også i ferd med å sluttføre en opplæringspakke. Materialet og opplæringsmodulene som er utviklet av prosjektet vil være tilgjengelig på nettet for enkeltpersoner eller organisasjoner som ønsker å bruke prosjektet i egen setting. Materialet og innholdet er godt testet. Prosjektet er åpent for å ha en rådgivende rolle for andre aktører som er interessert i å bruke materialet. Det vil også bli gjort tilgjengelig på fransk.

Opplæringen har så langt blitt gitt i syv land:
2009: Botswana og Malawi.
2010: Chad og Namibia.
2011: Lesotho og Madagaskar.
2012: Zambia.

Å jobbe i partnerskap er nøkkelen til suksess

I samarbeid med sivile samfunnsorganisasjoner i den sørafrikanske regionen, har opplæringsprogrammet vist seg å ha en betydelig positiv innvirkning på nasjonal alkoholpolitikk som blir utviklet eller revidert. Det har også medvirket til etableringen av nasjonale alkoholpolitiske allianser. The Southern African Alchohol Policy (SAAPA) ble først igangsatt i løpet av prosjektets «Training of trainers» som fant sted i Uganda i 2010. SAAPA ble formalisert i løpet av the Southern African Alocohol Policy Forum i Johannesburg i november 2012.

Avbalansere markedsinteresser

Det er viktig å motvirke de strategier og aktiviteter som den globale alkoholindustrien implementerer i afrikanske land. Med en raskt økende økonomisk vekst og en ung befolkning er regionen dagsens hot-spot for en industri som vil rekruttere nye konsumenter. Uimotsagt vil det føre til en økt sykdomsbelastning i regionen. Dette prosjektet tar tak i viktige utfordringer i dagens Afrika.

(Oslo, 21. mars 2013)

Traning seminar

Lesotho