Utsatte barn i Murmansk

I Murmansk fylke på Kola-halvøya er Blå Kors Norge involvert i et prosjekt sammen med Norges Samemisjon og en lokal partner, organisasjonen New Beginning. New Beginning arbeider med utsatte barn i Murmansk-området.

Read this in English

Blå Kors Norge bidrar med kompetansehevnede tiltak for ansatte og samarbeidspartnere, som sosialarbeidere, helsepersonell og andre. Det er for eksempel holdt kurs i motiverende intervjuteknikk og det er planlagt opplæring om forebygging av alkoholrelaterte fosterskader og oppfølging av barn som er født med slike skader.

Barnas Stasjon i Revda

Våren 2013 åpnet også en Barnas Stasjon i byen Revda noen timers kjøring sør for Murmansk. Arbeidet her er inspirert av Barnas Stasjon i Norge. Revda er en by med store sosiale utfordringer. Arbeidsledigheten er enorm, etter at industrien som var grunnlaget for byen ble lagt ned. I liket med resten av Russland er alkoholkonsumet enormt, og konsekvensene tilsvarene store. Spesielt går dette ut over barna, og det finnes få tiltak for barn som vokser opp i hjem preget av rusmisbruk.

Barnas Stasjon vil være et sted som følger opp familier og barn i utsatte situasjoner. Det skal tilbys foreldreveiledning, aktiviteter for barna og ulike oppfølgings og opplæringsaktiviteter i grupper, for familier og individuelt. Det tilbys også kurs i samisk språk og kultur på kveldstid. Revda er tradisjonelt et samisk område, men den samiske kulturen står svakt etter mange tiår med undertrykking under Sovjet-regimet. I dag er det ønskelig å bygge en positiv identitet og å bringe språk og kunnskaper videre til barna.

Prosjektet får støtte blant andre fra Helse – og omsorgsdepartementet.

Les mer om Russland i Store Norske Leksikon på snl.no.

Ifølge den globale helseundersøkelsen ”The Global Burden of Disease Study”, er alkohol den nest største risikofaktoren for sykdom og tidlig død i Russland etter dårlig kosthold. Les mer om helsesituasjonen i Russland her.

(Oslo, 21. mars 2013)