Kjærlighet og Grenser

Forebyggingsprogram for skoler

Kjærlighet & Grenser (K & G) er et av tiltakene under Blå Kors sitt omfattende forebyggingsprogram (2016-2018) som er støttet av Helsedirektoratet.Kjærlighet og Grenser er et systematisert og kunnskapsbasert program som forebygger alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer. Programmet bygger direkte på forskning om risiko- og beskyttelsesfaktorer. K & G styrker sosial kompetanse, bedrer samarbeidet skole–hjem og bygger gode foreldrenettverk. Kjærlighet & Grenser har vært i bruk i Norge siden 2004 og det er Kompetansesenter rus – region sør som står ansvarlig for programmet.

Omtrent 60 kommuner i Norge gjennomfører i dag forebyggingsprogrammet «Kjærlighet og Grenser» i sine skoler. Det er et internasjonalt anerkjent undervisningsopplegg med dokumentert effekt, som er oversatt og tilrettelagt til norsk av KoRus Sør. (Kompetansesenter rus). Undervisningsopplegget er gratis å bruke.

Kjærlighet og Grenser er et skoledrevet familieprogram for å styrke familiene og beskyttelsesfaktorene hos hvert barn
Retter seg mot barn og unge i alderen 10-13 år og deres foreldre. Anbefalt trinn i Norge er 7.-8. trinn
Noen av temaene som tas opp: stressmestring, vennepress, alkohol, dataspill, sosiale medier, grensesetting og kommunikasjon i familien.

Programmet har en strategi for implementering som kan bidra til forankring og systematisk bruk av programmet både på kommunenivå og i skolen.

 

Nøkkeltall fra prosjektet

  • 74 Kommuner

    bruker Kjærlighet og Grenser som forebyggingsprogram i skolene.

  • 8 Steg

    Programmet består av 8 steg og de ukentlige samlingene bygger rundt sentrale tema som blant annet positiv fremtidstro, kommunikasjon og familierelasjoner, venner og vennepress, den digitale verden, følelser og stressmestring samt alkohol, narkotika og tobakk.

  • 7. - 8. trinn

    kan bruke dette forbyggingsprogrammet

Kontaktperson

Hanne Backe-Hansen

Rådgiver

Mobil: 95074452