Program

kl 08:30 Registrering, frukt og kaffe

 

 

Ivar Ravi

Ravi
Artist, musiker, tekstforfatter, potet.

kl 09:00 Velkommen

Vi er glade for å ha med Ravi som konferansier og rød tråd gjennom denne dagen. Han er aktiv på mange fronter, men for de fleste er han nok mest kjent som artisten Ravi. I 2016 gjennomførte han blant annet rundt 100 konserter, hvor en stor del av dem var på barneskoler som del av Rikskonsertenes ”Den kulturelle skolesekken”. Hans engasjement for mobbesaken kommer blant annet fra som pappa til egne barn i barneskolen.

Kjenner vi Ravi rett kan du glede deg til engasjerende og minnerik ledelse av konferansen.

Anne Helgeland

Anne Helgeland
Forsker og familieterapeut ved Abup, SSHF.

kl 09:15 «Det blir bare verre hvis jeg melder fra»

Anne Helgeland er seniorforsker og familieterapeut ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Forskningsinteresser er i landskapet av samfunnets syn på barn og beskyttelse av barns rettigheter, og inkluderer tema som mobbing i barnehagen, mobbing i skole, barns deltakelse i familieterapi og samspill voksnebarn.

Ungdomskilden Vlogg

Ungdomskilden

kl 10:15 «Vlogg-prosjektet» til Ungsomskilden

 

 

Frode Restad

Frode Restad
Stipendiat, HiNN.

kl 10:30 «Elevmedvirkning i skolemiljøarbeid»

 

 

Lunsj

kl 11:30 Tapasbuffet

 

 

Selma Lyng

Selma Lyng
Seniorforsker Arbeidsforkningsinstituttet.

kl. 12:30 «Skolers arbeid med å skape et godt psykososialt miljø»

Selma Therese Lyng er sosiolog og arbeider som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hun holder også foredrag om elevroller, elevkulturer, identitet, kjønn, læring og motivasjon blant ungdomsskoleelever for lærere og andre som arbeider med ungdom.

Ingrid-Lund

Ingrid Lund
Professor, UiA

Kjersti B Larsen

Kjersti Botnan-Larsen
Jurist. Barneombudet.

kl. 13:30 «I dialog mot mobbing; Utfordringer og muligheter»

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer.

Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse.

Kjersti Botnan Larsen er en av dem som vet mest om hvilket ansvar skoleeiere og skoler har for å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing. Tidligere sekretariatsleder i Djupedalutvalget og jurist i Utdanningsdirektoratet, er Kjersti i dag seniorrådgiver hos Barneombudet med barnehage, skole og skolemiljø som spesialfelt. Vi har store forventninger til denne delen av konferanseprogrammet hvor det blir dialog og samtale rundt dette temaet.

"Det blir bare verre..."

Elevundersøkelsen 2017 viser at nesten halvparten som opplever mobbing på skolen sier at voksne ikke vet om det. Konferansen er for deg som har direkte eller delegert ansvar i prosesser der elever melder fra om mobbing på skolen. Vårt hovedmål med dagen er å bidra at barn og unge som opplever mobbing i fremtiden ikke tenker; «det blir bare verre hvis jeg melder fra».

Bred, faglig allianse

Blå Kors Snakkommobbing.no er en nasjonal chat for barn og unge i skolealder. Budskapene i konferansen tar utgangspunkt i forskningsfunn fra chatte-tjenesten. Våre samarbeidspartnere i dette forskningsarbeidet; ABUP og Universitetet i Ager, er også med i fagutvalget til konferansen.

Konferansen har elevperspektivet i sentrum.

Praktisk og inspirerende

Ledende foredragsholderne innen fagfeltet vil ha fokus på praktisk, personlig og engasjerende kunnskapsformidling, som vil foregå i hyggelige omgivelser, med god bevertning. Konferansen vil ledes av Ivar «Ravi» Johansen. På tross av svært alvorlige tema vil du garantert få mange gode opplevelser og ny inspirasjon!

Sikre deg plass i dag!