Foreløpig program onsdag 12. sept 2018 (endringer kan forekomme)

 

Registrering – Kaffe/frukt

 

 

Ravi

 

  Anne Helgeland
Forsker og familieterapeut ved ABUP, SSHF
   
  Frode Restad
HINN
 

Ungdomskilden - Vlogg prosjekt

 

LUNSJ: Tapasbuffet

 

   Ingrid Lund
Professor UiA
  -dialog med blant annet Kjersti Botnan-Larsen, Jurist i Barneombudet
   
  Selma Lyng
Forsker HiOA/Nova