Spillavhengighet kan også føre til mange andre problemer, både for den som lider av det, men også for pårørende. Blå Kors tilbyr behandlingstilbud til spillavhengige på flere steder rundt om i landet.

Les mer og test deg selv på spillkontroll.no

Du kan også ringe Hjelpelinjen for spilleavhengige 800 800 40 for å få mer informasjon om behandlingstilbud m.m. Du kan være anonym, og ringer du fra fasttelefon er samtalen gratis. Fra mobiltelefon er det vanlig takst. Hjelpelinjen er betjent mellom kl 0900 og 2100. Det er også mulig å ringe Spillavhengighet Norge, tlf 477 00 200.

Buskerud

Blå Kors Borgestadklinikken Bragernes
Besøksadr: Cappelensgate 42/Arupsgate 18, 3015 Drammen
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 50 52 10
Fax: 35 50 52 11
E-post: info@borgestadklinikken.no
Direktør: Ellen Sofie Øvrum
Seksjonsleder (kst): Ragnhild Myrholt

 

Oslo

Blå Kors Poliklinikk Oslo
Adr: Storgt 38, 0182 Oslo
Tlf: 22 99 49 00
E-post: poliklinikk.oslo@blakors.no
Direktør: Brith Sjøvold
Klinikksjef: Ailin Strømsholm

Trøndelag

Blå Kors Behandlingssenter Lade
Adr: Lade Allé 86, 7041 Trondheim
Tlf: 73 84 85 00
E-post: post@ladebs.no
Direktør: Kristin Wall

 

Rogaland

Blå Kors Haugaland A-senter
Adr: Haralds gate 16, 5528 Haugesund
Tlf: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-senter@bk-vest.no
Direktør: Kari B. Gunnarshaug
Klinikksjef: Geir H. Iversen

Telemark

Blå Kors Borgestadklinikken Skien
Besøksadr: Kongens gt 33, Skien
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 90 47 00
E-post: info@borgestadklinikken.no
Direktør: Ellen Sofie Øvrum
Seksjonsleder (poliklinikken og behandlingsenheten): Hilde Marianne Kristoffersen