Testamentarisk gave

Din gave kan utgjøre en stor forskjell for et menneske etter at du er borte. Din gave gjør det mulig å fortsette vårt arbeid for å hjelpe de mest sårbare av oss: Barn som daglig lever med foreldre som ruser seg, ungdom i desperasjon etter noen å snakke med, avhengige som trenger støtte. Takk for at du bryr deg.

 

Hvem kan arve?

Hvis du har livsarvinger, dvs barn eller etterkommere av egne barn, har de rett på 2/3 av arven, begrenset oppad til kr. 1.000.000 pr barn. Dette kalles pliktdelsarv.

 • Formue ut over dette kan du disponere gjennom ditt testamente.
 • Har du ikke livsarvinger, kan du disponere over hele formuen gjennom et testamente.
 • Om du ønsker å tilgodese et bestemt formål kan dette angis i testamentet.

Hvordan sette opp et testamente?

 • Testamentet bør dateres. Hvis det finnes flere testamenter med motstridende innhold, gjelder det nyeste testamentet. Hvis det ikke er motstridende innhold, gjelder alle testamentene.
 • Testators fødselsnummer bør være med for tingretten bruker dette ved oppbevaring av testamentet.
 • Vitner må bekrefte at det er et testamente og at dette er skrevet av testators ved egen fri vilje.
 • To testamentvitner må undertegne testamentet i tillegg til testator.
 • Vitnene må være over 18 år, myndige, ikke være tilgodesett i testamentet og ikke ha noe tjenesteforhold til Blå Kors/personer som er ansatt i organisasjonen.
 • Vitnene må undertegne med testators tilstedeværelse.
 • Testamentet kan bli kjent ugyldig dersom det ikke fyller de juridiske formkravene.

Oppbevaring av testamente

 • For å være sikker på at testamentet blir åpnet når du er borte anbefaler vi å sende inn testamentet til oppbevaring hos nærmeste tingrett. Alle dødsfall blir meldt dit, og da vil tingretten varsle alle som er tilgodesett i testamentet dersom de er identifisert med navn og fullt fødselsnummer.
 • Tingretten tar et lite engangsgebyr for å oppbevare testamentet.

Trenger du hjelp?

 • Det er strenge krav til hvordan testamenter må utformes. Ta kontakt med en advokat om du er usikker, eller direkte med Blå Kors, så hjelper vi deg vederlagsfritt. Dersom du sitter i uskiftet bo etter avdød ektefelle, bør du uansett kontakte advokat. E-post: anne.kvaerner@blakors.no eller tlf +47 908 44 581
 • Vi legger stor vekt på å gjøre opp boet på en respektfull måte, i tråd med dine ønsker slik de er nedfelt i testamentet.
 • Vi sørger alltid for at alle utgifter blir betalt og at gravminnet er sikret med gravstein, blomster og stell av graven for hele gravens festetid, hvis ikke du i testamentet selv har bestemt noe annet.

Overføring av arven til Blå Kors

Til de som gjør opp dødsboet:
Overføringen må merkes med avdødes navn og settes inn på vårt kontonummer 3201.52.74165