Trussel mot ideelle aktører

Generalsekretær Jan Elverum (Foto: Christian Wangberg)
Generalsekretær Jan Elverum (Foto: Christian Wangberg)

Generalsekretær Jan Elverum ber SVs landsmøte om å jobbe for at ideelle aktører kan fortsatt levere helse- og velferdstjenester i Norge. (Foto: Christian Wangberg)

SVs landsmøte skal i helgen behandle et forslag om å fjerne fra partiprogrammet at ideelle aktører skal være et supplement til det offentlige. Blir det vedtatt, vil det være en gavepakke til de internasjonale kommersielle selskapene.


I en tid der sysselsetningen hos de kommersielle vokser, blir nedbygging av ideell sektor feil resept. Vi vet at når de ideelle legges ned, har de vanskelig for å komme tilbake igjen.

I følge forslagsstiller Hordaland SV pågår det en kommersialisering av ideell sektor. Det er en påstand som mangler dokumentasjon. Selve kjernen i vårt arbeid er at vi er not-for-profit. Dersom det skapes et overskudd, så går det tilbake til brukere og tjenestene, i tråd med formålet til stiftelsen eller organisasjonen.

Lenge før det fantes en velferdsstat, var det frivillige og ideelle aktører som var sikkerhetsnettet til folk som trengte det. Blå Kors var en av de første som startet opp med rusbehandling i Norge, i en tid da det ikke fantes noe hjelp for mennesker med alkoholproblemer. Likeså tok diakonale stiftelser ansvar for å bygge sykepleierutdanningen i Norge. I dag driver ideelle aktører noen av de viktigste utdanningsinstitusjonene og spesialisthelsetjenestene i Norge.

Vår evne og vilje til å ivareta mennesker i sårbare livssituasjoner er ikke drevet av hvor stor avanse det er på tjenestene. Det er å hjelpe mennesker som er vår drivkraft. Derfor tar vi et også ansvar når vi møter mennesker som trenger hjelp, og mangler tilbud i det offentlige. Det er en del av vårt DNA å ta ansvar og bidra til fellesskapet.

Norge ligger bakpå i arbeidet for å styrke ideell sektor. Land som Østerrike, Frankrike og Tyskland, har alle en ideell andel på ca 25 prosent. I Norge er det bare 8 prosent. På Stortinget har SV kjempet for at anbud og kontrakter skal kunne reserveres bare for ideelle aktører. Det er en framtidsrettet politikk, der man behandler ideell sektor som en medspiller, og ikke en fiende i arbeidet med å styrke velferdsstaten. Å gå vekk fra dette vil sette oss flere tiår tilbake.

Jan Elverum
generalsekretær, Blå Kors

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 18.3.2017

Comments are closed.