Tweens trenger trygge voksne etter jul

Velg Selv - nytt prosjekt for tweens.

Velg Selv - nytt prosjekt for tweens.

Det er mange barn og tweens som gruer seg til spørsmålet om de har hatt det bra i julen. For det går likesom ikke an å svare nei på det spørsmålet.

Enten må de lyge eller si nei og dermed risikere at den voksne som spør ikke takler det på en god måte. Samtidig er det mange av disse barna som ønsker seg at en lærer eller en barneleder i kirken ser dem, og åpner muligheten for en samtale om det som er vanskelig. Blå Kors har derfor laget ressurser til hjelp for dem som vil være trygge voksne for barn og tweens som har det vanskelig.

Blå Kors og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har tidligere samarbeidet om å lage ressurser for konfirmant- og ungdomsarbeid. Nettsiden suntogsant.no har blitt tatt i bruk i hele bredden i kristen-Norge. Målet er å få flere til å snakke om temaer som seksualitet, grensesetting og alkohol. Nå har dette samarbeidet resultert i nye ressurser for tweens, nettsiden velgselv.no. På nettsiden finnes en kort filmsnutt som viser hverdagssituasjoner som 9-13-åringer kan kjenne seg igjen i. Filmen omhandler blant annet mobbing, hva en kan se på internett og foreldre som krangler. Ved å vise denne filmen som en innledning til samtale, åpner en muligheten for at en kan snakke om vanskelige ting, uten å utlevere seg selv.

9-13-åringene blir ofte kalt «de nye tenåringene». Før hadde de sin plass i barnearbeidet i kirker og forsamlinger. Men stadig flere satser nå på egne tilbud til de som kalles tweens. De som ikke er barn, og ikke er tenåringer/ teens, men som er noe midt imellom, altså (be)tweens. Ressursene på velgselv.no er laget for ledere som vil bidra til å gi 9-13-åringer større trygghet på seg selv. Tweens må velge hvem de vil spørre om hjelp, hvem de vil høre på, hvem de lar seg påvirke av. De skal få lov til å være barn, de skal ikke ta vanskelige valg helt alene. Kanskje dukker det opp vanskelige ting de har opplevd, som de trenger mer hjelp til å få snakke om.

Voksne som er bekymret for et barn, kan få hjelp på nettsiden jegser.no, for å få råd om hva en kan gjøre, og få tips til hva en kan si til barnet for at det skal forstå at det finnes voksne som bryr seg og som forstår.

Barn trenger voksne som vil lytte, og som de vet at de kan gå til uansett hva barnet står oppe i. Gjennom filmen Velg Selv og samtaleopplegget håper vi at barn og voksne kan få gode og nødvendige samtaler. Tweens trenger trygge voksne som er nysgjerrig på deres syn på verden, og på hvordan de har det. Det ønsker Blå Kors at velgselv.no og jegser.no kan bidra til.

Skrevet av:
Gaute Brækken og Ellen Anker Storset,
rådgivere, Blå Kors Norge

Innlegget stod på trykk i Vårt Land 9. januar 2017

Comments are closed.