Extra glede i Blå Kors – to nye prosjekter starter opp

Elisabeth Johansson leder prosjektet For Trygg Ungdomstid, som fikk støtte fra Extrastiftelsen.

Veien til et vanlig liv og prosjektet for trygg ungdomstid var de to nye prosjektene som fikk støtte fra Extrastiftelsen. Elisabeth Johansson er prosjektleder for trygg ungdomstid, som er i regi av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. 

Prosjektet «Veien til et vanlig liv» var ett av to ny prosjekter som fikk støtte av Extrastiftelsen. Leder Magnus Angeltveit i Stiftelsen Blå Kors Drammen jubler for at de nå kan starte Blå Kors Steg-for-Steg i Drammen. — Dette er helt fantastisk! Det gir oss en mulighet til å starte opp med Steg for Steg her i Drammen, sier Magnus Angeltveit som er leder for stiftelsen Blå Kors i Drammen. Fra før av er Steg-for-Steg etablert i Oslo, Arendal og Kristiansand. Bakgrunnen for prosjektet er at halvparten av de som har gjennomført rusbehandling får tilbakefall. Det skyldes bl.a. manglende rusfrie nettverk, mestringsarenaer og en meningsfylt hverdag.

Målsettingen med prosjektet er at 80 % av deltakerne har oppnådd sine hovedmål som ble satt ved oppstart. Målgruppen for prosjektet er anslått til 210 personer. Prosjektet er treårig og er tildelt kr. 600 000 for 2017.

Ny prosjekt for trygg ungdomstid

Også Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad fikk penger til et nytt prosjekt – Forebyggende Trygg Ungdom (FTU). Gjennom prosjektet skal man gjennomføre støttende og styrkende aktiviteter for familier med barn 9-12 år, for å gi familiene en helhetlig oppfølging med mål om forbedrede oppvekstsvilkårene for barn på mellomtrinnet.

— Vi er svært glade for å gi et tilbud til familier med større barn også. Fram til høsten 2017 vil vi kjøre en pilot, før vi etablerer prosjektet med barnegrupper, tema-aktivitet og individuell familie-oppfølging, forteller Elisa Johansson, som er miljøterapeut og prosjektleder.

Den faglige plattformen vil være miljøterapi og familieterapi/systemisk tenkning. De vil også jobbe med å få spesialkompetanse på utfordringer relatert til sinnemestring, spilleavhengighet, utenforskap, barnesamtaler og sosialisering i barnegrupper med fokus på fysisk aktivitet. Prosjektet går over 3 år og i  2017 har prosjektet mottatt 815.000 kroner i støtte.

De øvrige prosjektene er:

  • Rusavhengige kvinner og foreldrerollen; Kompetansesenter rus – region sør: kr. 350 000 i 2017
  • Tiltak for bedre livsstil og mestring; Øvrebø videregående skole: kr. 275 000 i 2017
  • Min Jul; Avd. forebygging Hovedkontoret: kr. 250 000 i 2017

 

Comments are closed.