Velkommen til Blå Kors, Erna Solberg!

Velkommen, statsminister! Generalsekretær Jan Elverum og virksomhetsleder ved Blå Kors Kontaktsenter Oslo, Jostein Hågan (ytterst til h) tok varmt i mot. (Foto: Steinar Glimsdal)

OSLO: Statsminister Erna Solberg tok lunsjpausen sin i dag hos Blå Kors Kontaktsenter i Oslo. Her brukte hun tiden godt til å snakke med gjester, ansatte og stedets mange tidgivere, de frivillige.

Generalsekretær Jan Elverum og virksomhetsleder Jostein Hågan sto klare til å ønske velkommen da statsministerens bil ankom i Mariboes gate på minuttet til avtalt tid. Solberg stilte seg deretter i kafékøen, gjorde sin bestilling, fant et bord og tok seg god tid til å høre hva både gjester og medarbeidere ved Kontaktsenteret hadde på hjertet.

Det ble mange samtaler med Blå Kors Kontaktsenters gjester for statsminister Erna Solberg i formiddag. (Foto: Steinar Glimsdal)

Statsminister Solberg (H) noterte med interesse informasjonen om det aktive forvernet som drives ved Blå Kors Kontaktsenter. Om lag 200 får mennesker får mat hver dag – det redder livet til mange. Men Blå Kors prøver å gjøre mer: Det jobbes for å motivere både til avrusing og til rehabilitering.

Under lunsjen ble det i tillegg anledning for statsministeren å høre om tiltaket Blå Kors Steg for Steg. Steg for Steg-lederne Anders Leinebø og Olaf Messel minnet om at et vellykket behandlingsforløp inkluderer et godt tilbud etter utskriving fra institusjon.

– Gjennom Steg for Steg, som blant annet har en forankring her ved Blå Kors Kontaktsenter, får deltakerne mulighet til å utarbeide sitt eget individuelle rehabiliteringstilbud. Det legges vekt på aktivitet, normalitet og frivillighet som sentrale virkemidler på veien mot full integrering i lokalmiljøet, fortalte Leinebø og Wessel.

Statsministeren uttrykte takknemlighet for muligheten til å ta en trekvarters lunsjpause fra en hektisk valgkamp:
– Her får mennesker som trenger det mat, men også en god prat og hjelp til å komme videre i livet. Gjestene får en stabilitet i tilværelsen som er viktig, sa Solberg på vei ut til bilen. Besøket ved Kontaktsenteret hadde minnet Erna Solberg om viktigheten av et solid ettervern i hjemkommunen til den som har vært inne til behandling, sa hun.

De tilstedeværende fikk ikke høre noe om ytterligere planer for å sikre at statens økte bevilgninger på rusfeltet blir brukt etter intensjonen rundt omkring i kommunene. Budsjettlekkasjer ble det heller ikke noe av denne formiddagen, selv om generalsekretær Elverum gjorde sitt beste for å lokke dem frem. Det var en smilende og lattermild Erna Solberg som takket for seg før det bar videre ut i valgkampen.

Se avslutningspraten mellom statsminister Erna Solberg og generalsekretær Jan Elverum her.

Comments are closed.