Studenter ved Handelshøyskolen BI i Oslo har satt Blå Kors og endringene organisasjonen har vært gjennom de siste 10 år under lupen. Lesning av dokumenter, intervju med sentrale medarbeidere og tolkning av dette og annet materiale har ført fram til prosjektoppgaven «Fra splittet til hel organisasjon». Oppgaven ble levert inn i mai 2009.

Under Blå Kors generalforsamling på Jeløya i 1999 ble organisasjonens kretser lagt ned som administrative ledd og ordningen med «Blå Kors-venn» formelt innført. GF 99 signaliserte samtidig startskuddet for en omfattende endringsprosess i Blå Kors som har vart fram til våre dager.

Tre studenter ved Handelshøyskolen BI i Oslo har satt perioden 1999-2009 under lupen. Som et ledd i deres mastergradsstudier har de i løpet av sju måneder skrevet en 32-siders oppgave med tittel «Fra splittet til hel organisasjon, Hvordan verdibasert endringsarbeid har påvirket Blå Kors de siste 10 årene». De Blå Kors-fokuserte studentene er Annette Johnsen Solberg (til daglig bedriftsrådgiver og seniorkonsulent hos Habberstad AS), Ole Martin Grevstad (kommunikasjonssjef og assisterende generalsekretær i Norges KFUK-KFUM) og Erling Ekroll (generalsekretær i Norsk Søndagsskoleforbund).

Kjerneverdier
«Verdiavklaring og bevisstgjøring av kjerneverdiene synes å ha hatt et overordnet fokus i endringsprosessen i Blå Kors», heter det i oppgaven, og videre: «I endringsprosessen har man klart å forplikte, disiplinere og motivere medarbeiderne til å bidra inn i utviklingsarbeidet.»
BI-studentene beskriver Blå Kors’ arbeid med verdiene edruskap og totalavhold som avgjørende faktorer i endringsprosessen, et arbeid med både symbolsk og praktisk betydning. Det hevdes at mye av organisasjonsendringen har vært knyttet til fjorårets avgjørelse om å skille det individuelle avholdsløftet fra organisasjonens medlemskriterier.

For avhengig av Gundersen?
I BI-oppgaven «Fra splittet til hel organisasjon» blir rollen til generalsekretær Geir Gundersen i den aktuelle perioden grundig vurdert. Han karakteriseres som «riktig mann, på rette sted og til rett tid for Blå Kors.»

«Gjennom sterk fokusering på visjon, verdier og identitet klarte han å forene Blå Kors om et ideologisk grunnlag som var bredt nok og samtidig tydelig nok til å samle hele organisasjonen», skriver oppgaveskribentene. De påpeker at personen Geir Gundersen og funksjonen han har hatt som generalsekretær syntes å være sterkt vevd sammen. De reiser derfor i oppgaven spørsmålet om Blå Kors var blitt for avhengig av sin toppleder – og om hans påvirkning i organisasjonen var blitt for sterk.

Last ned prosjektoppgaven «Fra splittet til hel organisasjon» (PDF)