WHO-forum med fokus på rus og avhengighet

I løpet av denne uka arrangerer Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt forum med fokus på alkohol, narkotika og vanedannende adferd, deriblant spillavhengighet («Alcohol, Drug and Addictive Behaviors»). Forumet bringer sammen verdens nøkkelaktører, organisasjoner og nettverk, innen folkehelse.

WHO, Verdens helseorganisasjon vil på denne måten styrke samarbeidet blant offentlige og private organisasjoner og institusjoner som arbeider for å redusere helsebelastningen forårsaket av alkohol, narkotika og vanedannende adferd. Deltakerne vil inkludere beslutningstakere, helsepersonell, akademikere, representanter for regjeringer, FN-organer og andre mellomstatlige organisasjoner, frivillige organisasjoner og fagforeninger.

Anne Babb er generalsekretær i Internasjonale Blå Kors (IBC). (Foto: Steinar Glimsdal)

Anne Babb er generalsekretær i Internasjonale Blå Kors (IBC). (Foto: Steinar Glimsdal)

Blant deltakerne finner vi det internasjonale Blå Kors (Blue Cross International, BCI) representert ved generalsekretær Anne Babb (bildet til h). Hun forteller at det internasjonale Blå Kors-nettverket har siden 2009 prioritert internasjonale møteplasser der alkoholpolitikk er på dagsorden. Til daglig arbeider IBC for å sette nasjonale Blå Kors-forbund i stand til å implementere WHOs strategi mot skadelig bruk av alkohol.

– FRIVILLIGE ORGANISASJONER må ta på alvor sin rolle som forsvarere av folkehelsen. Den markedsstyrte internasjonale alkoholindustrien setter stadig presset inn mot nasjonale regjeringer og får dem til å stille spørsmål ved fornuften i å tenke folkehelse først, sier generalsekretæren i IBC, og fortsetter:

– Vi må arbeidet målbevisst for å få på plass en ny politikk som beskytter befolkningen, og da særlig ungdom, mot alkohol- og narkotikaeksponering i deres lokalsamfunn. Og for å lykkes med dette må Blå Kors samarbeide med det globale nettverket av organisasjoner, forskere og regjeringer som deler våre målsettinger. Det å ta del i dette WHO-forumet hjelper Blå Kors å holde seg oppdatert vedrørende de siste utviklinger på feltet, understreker Anne Babb.

UNDER FORUMET, som finner sted i WHOs hovedkvarter i Genève, er et mangfold av rusrelaterte emner oppe til diskusjon:
•  stoffavhengighet sett i lys av FNs mål for en bærekraftig utvikling mot 2030
•  byrdene som alkohol- og narkotikabruken legger på folkehelsen
•  forebyggende arbeid og behandling for problemer forårsaket av alkohol, narkotika og vanedannende adferd
•  en oppdatering vedrørende arbeidet med å implementere WHOs globale strategi for å redusere skadelig bruk av alkohol
•  implementering av de helserelaterte anbefalinger fra fjorårets spesialsesjon i FN om verdens narkotikaproblemer
•  presentasjon av verktøy som kan brukes forebyggende og i avhengighetsbehandling
•  nytt fra den 11. revisjonen av Den internasjonale klassifiseringen av sykdommer (ICD).

Hos Helse- og omsorgsdepartementet får vi opplyst at Norge vil være representert ved helseråd Kjetil Aasland som arbeider til daglig ved den norske FN-delegasjonen i Genève.

Comments are closed.