Blå Kors Nettverkskonferanse 19.-20. november 2019

Tema: Sammen skaper vi Norges mest inspirerende og meningsfylte arbeidsfellesskap! 
Tid
: Tirsdag 19. – onsdag 20. november 2019
Sted: Quality Hotel Expo, Bærum
Arr: Blå Kors Norge

Program:

  • Dag 1 (kl 10:00-23:00)
    Denne dagen blir felles for alle, med blant annet foredrag av Rune Andersen, Hanne Brorson og Halvor Haukerud, musikalsk innslag fra husbandet ved Blå Kors Behandlingssenter Slemdal, politisk debatt ledet av Svein Tore Marthinsen og avsluttende festmiddag ledet av Blå Kors Kristiansand med Venke Knutson og Thom Hell.
  • Dag 2 (kl 08:45-15:30)
    Den andre dagen startes og avsluttes felles, men dagen er lagt opp med seminarer fra alle delene av Blå Kors-virksomheten. Seminarene kan velges på tvers av divisjonene/avdelingene i Blå Kors.

Les mer her!