Diakonikonferansen 24.-25. oktober 2019

Tid: Torsdag 24. oktober, kl 09:00 – fredag 25. oktober, kl 15:30, 2019
Sted: Diakonhjemmet, Atriet, Diakonveien 14, 0370 Oslo
Arr: Stiftelsen CRUX, Kirkerådet, Det teologiske menighetsfakultetet, VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet, Oslo bispedømme

Ytterligere informasjon og påmelding

Møt på stand: Diakonalt entreprenørskap – ett tverrfaglig og tverrkirkelig samskapingsprosjekt. Målet er å inspirere og utruste enkeltmennesker og staber, ansatte og frivillige, i menigheter, foreninger og organisasjoner, til å utvikle aktuelle tilbud som møter barns og ungdoms behov rundt i Norge. I nasjonalprosjektgruppe ledet av Blå Kors, sitter også KFUK-KFUM Norge, Metodistkirken, Den norske kirke, Norges kristne råd og SESAM.