Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Anne Kjersti Kværner
    Fundraisingssjef

    anne.kvaerner@blakors.no
    Mobil: (+47) 908 44 581

      Ole Dokkehaug
      Administrasjonskonsulent og IKT-ansvarlig

      ole.dokkehaug@blakors.no
      Mobil: (+47) 909 50 953

        Kathrine Lygren Toppe
        Rådgiver Fundraising/Tidgiver

        kathrine.toppe@blakors.no
        Mobil: (+47) 996 07 654

          Ann Mari Glørstad
          Resepsjonsmedarbeider

          ann.glorstad@blakors.no
          Tlf: (+47) 22 03 27 40 / 22 03 27 52

            Michaela Asplund
            Kontormedarbeider (man-ons)

            michaela.asplund@blakors.no
            Mobil: (+47) 404 30 557