Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Kathrine Lygren Toppe
    Rådgiver Fundraising/Tidgiver

    kathrine.toppe@blakors.no
    Mobil: (+47) 996 07 654

      Michaela Asplund
      Kontormedarbeider (man-ons)

      michaela.asplund@blakors.no
      Mobil: (+47) 404 30 557

        Ole Dokkehaug
        Administrasjonskonsulent og IKT-ansvarlig

        ole.dokkehaug@blakors.no
        Mobil: (+47) 909 50 953

          Ann Mari Glørstad
          Resepsjonsmedarbeider

          ann.glorstad@blakors.no
          Tlf: (+47) 22 03 27 40 / 22 03 27 52

            Anne Kjersti Kværner
            Fundraisingssjef

            anne.kvaerner@blakors.no
            Mobil: (+47) 908 44 581