Alkohol og bilvett

Som bilfører har du ansvar for deg selv og dine medtrafikanter. Foto: Unsplash.

I løpet av 2019 var rus og alkohol en medvirkende faktor i 20 av de 100 dødsulykkene på norske veier, og sommeren er en tid der flere ifølge Utrykningspolitiet kjører i ruspåvirket tilstand.

Ferien har startet for fullt og mange kommer til å bruke mye tid i bilen på veier rundt omkring i Norge. Særlig på grunn av koronasituasjonen vil mange ferdes hjemme denne sommeren. Da er det viktig å huske på at sikkerheten skal stå i høysetet og at man må være forsiktig med alkohol.  

Skal du på fest, i bryllup eller andre sosiale tilstelninger, bør du tenke deg godt om før du setter deg i bilen dagen derpå.

Gi beskjed til de rundt deg  

Noe av det viktigste man kan gjøre for å hindre promillekjøring er unngå å gjøre det selv. Mange tenker at så lenge man eksempelvis har fått åtte timer på øyet så går det fint å kjøre bil etterpå. En viktig tommelfingerregel å vente minst 12 timer fra man tok den siste alkoholenheten til man kjører igjen.

Om man ser andre som skal kjøre med promille må man gi beskjed. Det kan være vanskelig å gi denne beskjeden til en venn, men det kan redde liv. I tillegg bør man heller ikke nøle med å ta en telefon til politiet i de tilfeller der det oppleves som nødvendig.  

I Norge er det ulovlig å kjøre bil med over 0,2 i promille. Etter norsk lov kan man heller ikke drikke alkohol eller bruke bedøvende eller berusende midler før seks timer etter at kjøreturen er avsluttet, dersom man etter turen måtte forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen. Et eksempel kan være dersom man har vært involvert i et trafikkuhell.  

I år ferdes enda flere hjemme i Norge – også på veien. Foto: Unsplash.

Politiet har varslet omfattende kontroller og har denne uken iverksatt «Aksjon grønne veger». Hensikten med denne aksjonen er å øke kontrollvirksomheten på veiene for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken i løpet av sommermånedene. Sommeren er dessverre høytid for å kjøre for fort og for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Nesten 50 prosent av ulykkene med hardt skadde og drepte i trafikken skjer i løpet av juni, juli og august. 

Du bærer ansvaret for deg selv og dine medtrafikanter

Når promillen stiger er man ofte villig til å ta større sjanser på veien, noen som øker faren for at alvorlige ulykker skal inntreffe. Det skal ikke mer til enn et par øl før både konsentrasjon og dømmekraft svekkes – og det kan ta lang tid før du er bevisst på det selv. Det kan få fatale konsekvenser. Alkohol påvirker kroppen på mange ulike måter, som gjør at man ikke er egnet til å kjøre bil.

Avstandsbedømming, koordineringsevne og evnen til å tolke inntrykk reduseres kraftig. I tillegg blir nattsynet dårligere og det blir vanskeligere å registrere det som skjer utenfor synsfeltet.    

Som bilfører har du et stort ansvar. Både for deg selv, dine passasjer og medtrafikanter. Husk å være en ansvarlig bilfører i sommer. Og for å klare det er det avgjørende du er rusfri når du kjører, holder fartsgrensene og er oppmerksom i trafikken.  

Husk vann i glasset og høyoktan i tanken – ikke motsatt. Ha en god og trafiksikker sommer! 

Senest oppdatert: 7. august 2020

Var dette nyttig?