Blå Kors’ behandlingsvirksomheter er tilbud innen den offentlige spesialisthelsetjenesten for personer med rus- og rusrelaterte problemer.


Den som ønsker å få behandling for sitt rusproblem ved en av Blå Kors’ virksomheter må ta kontakt med sin fastlege, primærhelsetjenesten eller sosialkontoret i kommunen der en bor. Her vil en få hjelp til å søke om plass ved et av Blå Kors’ behandlingstilbud.

Vi vil også minne om muligheten til å ta kontakt med RUStelefonen som tilbyr støtte og veiledning, samt informasjon om rusmidler og hjelpeapparat, tlf 08588.

Ved å følge denne lenken finner du en oversikt over behandling for spillavhengighet.

Her kan du laste ned årsmeldingen for 2018 fra Blå Kors Divisjon Behandling.

Oppland

Blå Kors Behandlingssenter Eina
Adr: 2843 Eina
Tlf: 61 19 88 30
E-post: eina@blakors.no
Direktør: Brith Sjøvold
Fagsjef: Inge Brorson
Klinikksjef: Therese Alm Ludvigsen

 

Trøndelag

Blå Kors Lade Behandlingssenter
Adr: Lade Allé 86, 7041 Trondheim
Tlf: 73 84 85 00
E-post: post@ladebs.no
Direktør: Jan Elverum
Fagsjef: Frode Kavli

 

Vest-Agder

Blå Kors Loland Behandlingssenter
Adr: Lolandsvegen 39, 4715 Øvrebø
Tlf: 940 01 953
E-post: loland@blakors.no
Daglig leder: Frode Dunsæd

Oslo

Blå Kors Poliklinikk Oslo
Adr: Storgata 38, 0182 Oslo
Tlf: 22 99 49 00
E-post: poliklinikk.oslo@blakors.no
Direktør: Brith Sjøvold
Fagsjef: Inge Brorson
Klinikksjef: Ailin Strømsholm

 

Blå Kors Behandlingssenter Slemdal
Adr: Tennisveien 4, 0777 Oslo
Tlf: 940 152 45
E-post: slemdal@blakors.no
Direktør: Brith Sjøvold
Fagsjef: Inge Brorson
Klinikksjef: Eva Christin Fjellbu

 

Rogaland

Blå Kors Haugaland A-senter
Adr: Haralds gate 16, 5528 Haugesund
Tlf: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-senter@bk-vest.no
Direktør: Kari B. Gunnarshaug
Klinikksjef: Geir H. Iversen

Telemark

Blå Kors Borgestadklinikken avd Skien
Besøksadr: Kongens gate 33, Skien
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 90 47 00
E-post: info@borgestadklinikken.no
Direktør: Bjørn Gunnar Vådal
Fagsjef: Tove Mathisen
Administrasjonssjef: Siri Karine Svenkerud

Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad
Besøksadr: Håvundveien 381, Skien
Postadr: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
Tlf: 35 90 47 00
E-post: info@borgestadklinikken.no
Direktør: Bjørn Gunnar Vådal
Fagsjef: Tove Mathisen
Administrasjonssjef: Siri Karine Svenkerud