Et personlig valg – på frivillig grunnlag

 

Blå Kors har gjennom hele sin historie ansett avhold som en viktig hjelp til å unngå eller overvinne avhengighet av alkohol og andre rusmidler.

I Blå Kors-vedtektenes paragraf 3 understrekes viktigheten av avhold som et personlig valg og en solidaritetshandling med rusavhengige.

Både Blå Kors-medlemmer og støttespillere oppfordres på frivillig grunnlag til å underskrive følgende avholdsløfte: «Jeg forplikter meg til ikke å bruke alkohol eller andre rusmidler». Du bestemmer selv for hvor lenge du vil la erklæringen gjelde: for en periode eller for resten av livet.

Her kan den som ønsker det laste ned en enkel avholdserklæring.