I sentrum står et menneske

Det er mange som trenger vår hjelp. Vi satser på forebyggende tiltak i tillegg til behandling og rehabilitering av mennesker og deres familier. Vår divisjon for barn, omsorg og frivillighet omfatter arbeid blant alle generasjonene, fra de minste barna til de eldre. Kjetil Haga er direktør for Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet. Han treffes på mobil 996 38 915.

 

BLÅ KORS BARNAS STASJON / BARN OG FAMILIE
Mange barn vokser opp i hjem der foreldrene sliter med rus og/eller psykiske lidelser. Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon.

BLÅ KORS KOMPASSET
Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med alkohol- eller annet rusmisbruk i familien.

BLÅ KORS FERIER
Blå Kors Ferier gir verdifulle minner for livet til både barn og voksne!

BLÅ KORS GATENÆRT
Blå Kors tilbyr hjelp og støtte ved krise- og kontaktsentra flere steder i landet. Det finnes flere tilbud i regi av lokale Blå Kors-foreninger som ikke er oppført her. Se lokalpressen for informasjon.

BLÅ KORS BOLIGSOSIALT, OMSORG OG REHABILITERING
Blå Kors har et mangfold av tilbud til dem som trenger støtte til botilbud og rehabilitering i kortere eller lengre perioder.

BLÅ KORS SNAKK OM MOBBING
Halvparten av dem som blir mobbet holder det for seg selv. Chat med oss om mobbing helt anonymt!

BLÅ KORS STEG FOR STEG
Steg for Steg er Blå Kors sitt ettervernstilbud. Som deltaker lager du din egen plan på vei mot et selvstendig liv uten rus. Vårt viktigste virkemiddel er Tidgivere.