Ekstra tilskudd

Blå Kors barnas stasjon har fått ekstra pengetilskudd fra Bufdir i 2020. Dette gjør at vi kan iverksette prosjekter og årsverk, noe som er ekstra gledelig. Vi ønsker blant annet å forsterke vårt tilbud til barn mellom 9 og 12 år og deres familier, da vi ser at dette er et viktig arbeid.

Disse prosjektene iverksettes:

Forsterke og utvide eksisterende tilbud til 9-12-åringer.

Blå Kors barnas stasjon har i dag ulike tiltak til 9-12 år og deres familier. Nå ønsker vi å styrke tilbudet til nåværende 9-12-åringer med økt familiefokus, der hovedmålet er å styrke familiens samspill.

Vi skal igangsette familiesammenkomster med månedlige samlinger på ettermiddag/helg, der familiene skal gjøre aktiviteter sammen. Vi skal arrangere en familietur i løpet av høsten, og det skal være foreldresamlinger med tema knyttet til foreldrerollen, med fokus på alderen 9-12 år.

Vi skal styrke barnets psykiske helse ved å snakke om følelser med ulike temaer. Lære å sette ord på, kjenne igjen og tørre.

Ved alle stasjonene skal det igangsettes et eget Barneråd for å motivere til medvirkning. Barnerådet skal lære om demokratiske prosesser. Rådet vil få ansvar for en pott penger, som både barn og voksne kan søke inn til om ting de ønsker for stasjonen, for eksempel nytt aktivitetsutstyr, forslag om en tur eller en aktivitet.

 • Utdeling av aktivitetsbagger

  Sommeren 2020 deles det ut aktivitetsbagger med teppe, vannleker, kritt, frisbee og annet moro til familier, som en sommergave.

 • Familieferie på egenhånd

  Familien skal i samarbeid med primærkontakt hos Blå Kors barnas stasjon planlegge og bestille en ferieopplevelse, som familien skal gjennomføre på egenhånd. Dette gjennomføres for første gang i sommerferien 2020. Blå Kors barnas stasjon betaler for overnatting og inngangsbilletter til aktivitetsparker. Familien selv dekker utgifter til transport og mat.

 • Innkjøp av friluftsutstyr til utlån

  Formålet er å legge til rette for at familier skal finne glede i friluftsliv og få gode familieopplevelser sammen. Tilbudet gjelder til familier og deres og 9-12 åringer som ønsker å få eller låne friluftsutstyr. Innhold i utstyrspakkene er: lavvoer (telt), tursekker, liggeunderlag, stormkjøkken med kjeler og stekepanne, hengekøye, tallerken, bestikk, kopp og termos.

 • Ekstra tilrettelegging av ferieaktivitet med fokus på smittevern

  I år har det vært et ekstra arbeid og høyere kostnader med å tilrettelegge sommerens ferie- og aktivitetstilbud, med tanke på smittevernreglene. Disse tiltakene dekkes i utgangspunktet av ordinært tilskudd.

 • Innkjøp av Ipader og stasjonære PC-er

  Alle stasjonene skal ha stasjonære PC-er og skrivere som familiene kan benytte seg av. Det blir også innkjøp av Ipader til utlån til familier.

 • Prosjekt kommunesamarbeid

  Dette innebærer gjennomgang og analyse av relevante, politiske og faglige dokumenter. Formålet er å identifisere sentrale politiske føringer, policy og aktuell kunnskap fra faginstanser, på samfunnsområder av relevans for Blå Kors barnas stasjon. SINTEF har fått oppdraget.

 • Evaluering av Blå Kors barnas stasjon

  På oppdrag igangsetter SINTEF evaluering av Blå Kors barnas stasjon i henhold til prosjektskisse. Evalueringen gjennomføres høsten 2020 / begynnelsen av 2021.

 • Flere ressurser

  Med ekstra midler har vi mulighet til å ansette en person i 1 årsverk.

Senest oppdatert: 24. mars 2021

Var dette nyttig?