Om oss

Blå Kors barnevern Malvik er en omsorgsinstitusjon som er godkjent av Statens barne og familievern med 13 godkjente plasser. Vi ligger landlig til ved Trondheimsfjorden i Muruvik, cirka 4 kilometer nord for tettstedet Hommelvik i Malvik kommune. Det er cirka 5 minutter å kjøre fra Værnes lufthavn.

Vår profil handler om:

 • tett oppfølging og relasjonsbygging
 • små enheter
 • en familielik struktur
 • god skoleoppfølging
 • fokus på en aktiv fritid

Mål

Institusjonens hovedmål er å ivareta beboernes behov for omsorg i videste forstand. Med det menes å ivareta alle muligheter for utvikling hos barnet til å øke sin kompetanse og mestring, psykisk, sosialt og fysisk. Respektfull omsorg er vesentlig for oss. Det arbeides strukturert og målrettet for å:

 • Fremme positiv selvoppfatning gjennom kompetansebygging på mange plan.
 • Fremme positiv sosial avbildning, og gi en sosialt verdsatt rolle.
 • Fremme selvstendighet og kvalifisere for et meningsfylt liv som aktivt handlende individ.
 • Opprettholde og utvikle beboernes kontakt med familie og nettverk, som beboerne og hjelpetjenesten mener er bra for beboeren å ha kontakt med.

Vi er opptatt av:

 • relasjoner/ trygg tilknytning
 • respekt
 • ærlighet
 • forutsigbarhet
 • struktur
 • mestringsopplevelser

Relasjonsarbeid er hjørnesteinen vår

Det finnes mange teorier og mange modeller i fagfeltet. Det er viktig at de ikke forveksles med virkeligheten, men bidrar til å belyse den. Individualisering og fleksibilitet er vår styrke. Barn og ungdom er forskjellige. Vårt utgangspunkt er små enheter og tett oppfølging i skole og fritid.

Det gir oss muligheter for å individualisere vår tilnærming i arbeidet mot endring av deres livssituasjon, selvopplevelse og atferd. Relasjoner er en av hjørnesteinene våre. På den måten kan vi endre strategier etter hvert enkelt individ og hvor vedkommende befinner seg i sin egen utvikling.

Samarbeid

Vårt arbeid tar utgangspunkt i en sosialøkologisk tenkemåte. Når det gjelder forståelse av barnets utviklingshistorie, og overveielse av hva som kan bringe barnet i positiv utvikling, er utviklingsteori, tilknytningsteori, psykodynamisk teori, kognitive teorier, læringsteoretiske modeller og humanistisk psykologi-teorier vesentlige.

Å få innsikt, drøfte med oppdragsgivere og fagfolk rundt barnet, for så å finne en farbar vei videre, er viktig i vårt arbeid.

Ansatte

Vi rekrutterer faglig sterke medarbeidere fra relevante fagfelt som barnevernspedagoger, medisin, helse- og sosialfag, samt pedagogiske fag. I tillegg til relevant faglig bakgrunn vektlegges relasjonskompetanse, relevant erfaring, faglig engasjement/begeistring, og evne/vilje til å følge opp ulike fritidsaktiviteter.

Våre medarbeidere jobber daglig med spesialtilpassede omsorgstilbud ut fra individuelle behov.