Få mer enn du gir

 

I Blå Kors ønsker vi et aktivt og nært samarbeid med næringslivet. Vi ønsker velkommen til partnere som tar ansvar utover sin egen bedrifts virksomhet, og som sammen med Blå Kors bidrar til å minske våre felles samfunnsutfordringer.

 

Vi kan ikke forandre alt, men hvert eneste gode øyeblikk er verdifullt for den som opplever det og en spore til endring.

Vi ønsker at samarbeidet med Blå Kors skal skape verdier og utvikling for den enkelte bedrift. Derfor vil vi i den grad det er mulig skreddersy samarbeidet så dette passer inn i bedriftens CSR-strategi. For samarbeid skal gi begge veier. Et godt integrert samfunnsarbeid skaper stolthet og entusiasme i bedriften. De fleste ansatte ønsker å være del av noe større.

Ønsker dere mer informasjon om Blå Kors sitt arbeid?
Ta kontakt via skjemaet under eller ta direkte kontakt med fundraisingssjef Anne Kjersti Kværner.

Bedriftssamarbeid

Så kan vi sammen se på mulighetene for et samarbeid!