Blå Kors starter behandlingstilbud i Skien for unge med foreldre som har rusproblemer

Blå Kors Kompasset åpner opp i Skien

Blå Kors Kompasset åpner opp i Skien til høsten. Det er et hjelpetilbud for unge som vokser opp i familier med rusproblemer. Foto: Hilde Evensen Holm, Blå Kors Borgestadklinikken

Til høsten starter Blå Kors starter opp et nytt gratis behandlingstilbud, Blå Kors Kompasset, i Skien. Det er for unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med et rusproblem. På landsbasis regner man med at 90.000 vokser opp med en forelder som har et alkoholproblem.– Det er veldig mange unge mennesker i Telemark og Grenlandsområdet som har hatt en oppvekst preget av rus. Noen av dem har aldri blitt fanget opp av hjelpeapparatet da de var barn. Vi vet at det er et stort behov for dette tilbudet, sier Magnar Lie, direktør for Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet.

Søk jobb: Ledige stillinger hos Blå Kors Kompasset avd Skien

Fra før er Blå Kors Kompasset etablert med avdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen, Trondheim, Sandnes/Stavanger og Tromsø. I 2017 var det 603 brukere som mottok behandling og hjelp fra Blå Kors Kompasset.

– Det er ofte svært belastende å vokse opp i en familie hvor en eller begge foreldre har alkoholproblemer eller misbruker andre rusmidler. De har høyere risiko for selv å utvikle rusproblemer, få psykiske vansker og somatisk sykdom. Unge som har vokst om med foreldre som har rusproblemer har også økt risiko for drop-out fra skole og arbeidsliv, og en økt risiko for ung uførhet, forteller Frøydis Eidheim, virksomhetsleder for Blå Kors Kompasset.

Målgruppen er ungdom/unge voksne i alderen 14-35 år som får tilbud om individualterapi, rådgivning, gruppeterapi og temakvelder. Det vil være et tilbud der man får timesavtale med psykolog eller terapeut.

Lytt: Intervju på NRK Telemark med Magnar Lie og Frøydis Eidheim

– Vi er opptatt av at det skal være enkelt å søke hjelp og at de unge skal oppleve støtte, romslighet og aksept. Det er ingen krav til henvisning og tilbudet er gratis. Når noen tar kontakt på telefon eller gjennom personlig fremmøte, skal de raskt få tilbud om en time. Vi gjør det vi kan for at ventetiden skal være kort, sier Frøydis Eidheim.

Magnar Lie forteller at en av grunnene til at Kompasset etableres i Skien er nærheten til Blå Kors Borgestadklinikken og til kompetansesenter rus – region sør ( KoRus-Sør).

-Vi ser gode muligheter for faglig samarbeid som vil komme både brukerne og de ansatte til gode. Blå Kors Borgestadklinikken har lang erfaring med arbeid med ulike grupper pårørende til mennesker med rusmisbruk, sier Lie.

Blå Kors Kompasset avdeling Skien får to stillinger i første omgang, en stilling som psykolog/psykologspesialist og en stilling som terapeut.

Støtt vårt arbeid: Det er ingen selvfølge å være trygg

Comments are closed.