Reagerer på Venstre-forslag

Nordmenn drikker mindre alkohol.

Behold sterkøl på Vinmonopolet Generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum, reagerer på Venstre sitt forslag om å tillate salg av sterkøl i dagligvarebutikkene. I et innlegg som kom på trykk i flere medier denne uka, etterlyser han et bredt initiativ fra norske politikere, der forebyggende tiltak blir prioritert.

Behold sterkøl på Vinmonopolet

Venstre foreslår å tillate salg av sterkøl i dagligvarebutikkene. Det er et usolidarisk forslag som vil føre til større problemer for dem som sliter.  Dersom regjeringen skal holde fast ved hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk, bør de se bort fra forslaget snarest. 

I et helsepolitisk perspektiv er vi avhengig av å ha en politikk som bidrar til å redusere skader og problemer med alkoholbruk. Selv om enkelte opplever reguleringer på salget av alkohol som en innskrenkning av valgfrihet, handler en restriktiv alkoholpolitikk om å forhindre at skadene på individ og samfunn blir for store. Og ikke minst, det beskytter de som er sårbare. Vi må heller ikke glemme at det store flertallet faktisk ønsker å beholde en restriktiv alkoholpolitikk. Regjeringen la i november frem en opptrappingsplan på rusfeltet som slår fast at forebygging er viktig. Men det skurrer når Venstre og enkelte i regjeringspartiene legger opp til en politikk som vil føre til at flere får alkoholproblemer. En av ti nordmenn har et problematisk alkoholforbruk allerede i dag. Reklameforbudet er liberalisert, taxfree-kvoten økt og nå er det fremmet forslag om sterkøl i butikkhyllene. 

At økt tilgjengelighet fører til økt forbruk er godt dokumentert innen alkoholforskning. Å si ja til Venstres forslag om sterkøl i butikkene vil ikke bare føre til økte alkoholrelaterte problemer og skader. Det vil også bidra til å undergrave legitimiteten til et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene vi har, nemlig Vinmonopolet. Når selv bryggeri- og drikkevarebransjen er bekymret og støtter organisasjonene på rusfeltet, bør det et såpass sterk signal om at forslaget ikke skal innføres. 

Vi må stoppe de liberalistiske strømningene som bidrar til at det blir enda vanskeligere å nå målene som er fastsatt i norsk alkoholpolitikk. For å klare det etterlyser Blå Kors et bredt initiativ fra norske politikere. Vi trenger en ny alkoholpolitisk strategi, der forebyggende tiltak blir prioritert.

Jan Elverum
Generalsekretær i Blå Kors

 

Comments are closed.