Bekymret for om et barn sliter med rus eller psykiske lidelser i nær familie?

JEG SER materialer
JEG SER materialer

JEG SER materiell for bruk i skole og arbeid med barn.

To til tre barn i hver skoleklasse har en eller to foreldre som sliter med rus eller psykiske lidelser. Likevel er det altfor få voksne som tør å ta grep.

 

I 2018 gjennomførte Blå Kors en befolkningsundersøkelse «Barn i sårbare familier». 54 prosent av respondenter sa at de har vært bekymret for et barn, mens kun 10 prosent av disse har gjort noe som kan oppleves som en omsorgshandling. Dette tallet må bli høyere!

 

«Jeg opplevde at det å sitte på skolen var vanskelig, fordi hodet mitt var hjemme. Bekymringer rundt hva som skjedde med mamma var der hele tiden. Klumpen i magen ble større utover dagen, sammen med usikkerheten på hva som møtte meg når jeg kom hjem.»
Anonymt barn

 

I 2014 lanserte Blå Kors kampanjen JEG SER. Målet med kampanjen er at så mange som mulig skal få kunnskap om og bli trygge på hva de kan gjøre når de er bekymret for et barn. Fra våre befolkningsundersøkelser vet vi at mange voksne er usikre på hva de skal gjøre i slike situasjoner. Vi vet også at mange dessverre velger å ikke gjøre noe. Skolen er det stedet hvor det avdekkes mest knyttet til omsorgssvikt hos barn. Derfor er skolen den viktigste arenaen i møte med disse barna.

 

Gjennom JEG SER har vi utviklet ressurser for å motivere voksne til å handle når de blir bekymret for et barn. Vi har laget en fem-trinns veileder som forteller konkret hva man kan gjøre og si overfor barnet, samt plakater og annet visuell materiell. I år har vi satt sammen et knippe ressurser rettet spesielt mot småskolen: boken og animasjonsfilmen «Sommerfugler i magen» for barn, inspirasjonshefte, samtaleopplegg for foreldremøter og mye mer.

 

Tilbudet om dette materiellet går nå ut til alle grunnskoler i Norge. I forbindelse med temauken knyttet til verdensdagen for psykisk helse vil «Sommerfugler i magen»-animasjonsfilm også publiseres på NRK Super.

Økt kunnskap og trygghet øker sannsynligheten for at voksne som er sammen med barn handler.

 

Ressursene er tilgjengelige her.

Comments are closed.