BKU på Blå Kors Generalforsamling

Unge røster på GF 2018 (fra v): Lars Juvastøl, Cathrine Solvang Sundal, Monita Skaali, Maria Løland Jacobsen, Anne Babb, Rosa I.C. Erdahl, Eirik Bøe Rasmussen, Torill Pallesen og Amund Gillebo.

Blå Kors arrangerte sin generalforsamling 25. og 26. mai i år. Blå Kors Ung var godt representert, både i salen og med den soleklart flotteste standen.

 

BKU-standen på GF 2018 var tydelig preget av speiderjubileet!

Blå Kors-speiderne har sitt 100-årsjubileum i år og det var således naturlig at de fikk vise seg på vår stand. Stor takk til Vennesla Blå Kors Speidere som stilte med bålpanne, ved, flotte flagg og turutstyr.

Også under festmiddagen på kvelden fikk speiderne sin naturlige plass. En flott liten prosesjon kom inn, til passende musikk. De tre representantene, Cathrine Solvang Sundal, Lars Juvastøl og Eirik Rasmussen, var flott kledd i speiderdrakter. Lars Juvastøl fra Vennesla holdt et flott innlegg om speidernes historie i Blå Kors og hvor vi er i dag. Den obligatoriske «Joggi-joggi» fikk vi også til.

Speiderne har alltid hatt og har en viktig plass i Blå Kors Ung. Ingen tvil om at vi skal fortsette å ivareta de vi har og kanskje også videreutvikle det viktige speiderarbeidet. Vi vil ha flere Blå Kors Speidere!

Også eller på Generalforsamlingen var BKU i fokus. Generalsekretæren for International Blue Cross, Anne Babb, var til stede. Hun har et dypt engasjement for Blå Kors’ barne- og ungdomsarbeid, og både Torill Pallesen (ansvarlig for administrasjon og HR – og samtidig leder av styret i BKU Oslo) og Monita Skaali (daglig leder Blå Kors Ung i Norge) hadde mange og interessante samtaler med henne. Vi kommer til å opprette et tett samarbeid med henne i vårt videre ungdomsarbeid, nasjonalt og internasjonalt. BKU går en spennende tid i møte!

 

 

 

Comments are closed.